Acte normative modificatoare a Legii nr.19/2000

Legea nr.19/2000 – Legea pensiilor,  publicata in Monitorul Oficial nr.140 01.04.2000 este modificata si completata prin:

O.U.G. nr.41/2000 – pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 183 din 27.04.2000 (modifica art. 80, art. 81, sectiunea a 8-a devine sectiunea a 7-a, art. 108 alin. (2), art. 177 alin. (1) lit. c; elimina titlul sectiunii a 7-a)).
O.U.G. nr.171/2000 – pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.531 din 27.10.2000 (modifica art. 140 alin. (4) ).
O.U.G. nr.294/2000 – pentru modificarea si completarea Legii nr.145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,  publicata in Monitorul Oficial nr.21 din 15.01.2001 (modifica art. 140 alin. (2)-(6) si (8), art. 143, art. 177 alin. (1) si (3); completeaza art. 140 cu alin. (9); inlocuieste denumirea “Ministerul Muncii si Protectiei Sociale” cu denumirea “Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale”, denumirea “Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala” cu denumirea “Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca” iar denumirea “agentiile de ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti” cu denumirea “agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti).
O.U.G. nr.49/2001 – pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.580 din 06.08.2002 (modifica art. 5 alin. (1) pct. I, pct. III, pct. IV lit. f si pct. VI, art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (3), art. 17 alin. (2), art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a, art. 25, art. 26 alin. (1) lit. b, c si d, art. 29 lit. c, art. 37, art. 38 alin. (1) lit. b, art. 38 alin. (3), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44, art. 49, art. 52, art. 56 alin. (4), art. 59 alin. (3), art. 68 alin. (2), art. 69, art. 70, art. 71 alin. (2), art. 76, art. 77, art. 78 alin. (8), art. 80 alin. (1), art. 81, art. 83, art. 86 alin. (3), art. 87, art. 88, art. 92 alin. (1) lit. b si d, art. 94 alin. (2), art. 95 alin. (1), art. 99 alin. (1) si (2), art. 101 alin. (1) lit. B, lit. a, art. 102 lit. d, art. 104 alin. (1), art. 111, art. 117 alin. (4), art. 121 alin. (1) lit. a si b, art. 123 alin. (1) si (2), art. 127 alin. (2) lit. b, art. 129, art. 133 alin. (2) lit. c, art. 135 lit. c, art. 141 alin. (2), art. 142, art. 148 lit. l, art. 162 alin. (2), art.180, art. 193, art.195, art.198).
H.G. nr.403/2001 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (abrogat prin H.G. nr.687/2005), publicata in Monitorul Oficial nr.209 din 25.04.2001.
O. nr.340/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr.237 din 10.05.2001.
O. nr.364/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr.257 din 18.05.2001.
O.U.G. nr.107/2001 – pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.352 din 30.06.201 (modifica art. 21 alin. (51), art. 23 alin. (1) lit. a, art. 37 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 43 alin. (4), art. 45, art. 781, art. 80 alin. (1), art. 101, art. 104, art. 144 lit. f, art. 148 lit. k, art. 149, art. 151; introduce alin. (11) la art. 6, alin. (52) la art. 21, alin. (6) si (7) la art. 31, alin. (21) si (22) la art. 37, alin. (21) la art. 99, lit. k1 la art. 148, alin. (4) la art. 1671 ).
Legea nr.340/2001 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.378 din 11.07.2001 (modifica art. 140 alin. (9) ).
O. nr.518/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr.564 din 14.08.2001.
O. nr.718/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr.834 din 27.12.2001.
Legea nr.16/2002 – privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2000 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.48 din 24.01.2002 (respinge O.U.G. nr. 171/2000 ).
Legea nr.338/2002 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.580 din 206.08.2002 (modifica art. 9, art. 20, art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a, art. 26, art. 37, art. 38, art. 41 alin. (5), art. 43 alin. (2) si (3), art. 43 alin. (4), art. 44, art. 45, art. 51, art. 56 alin. (1), art. 59, art. 61, art. 64 alin. (1), art. 71, art. 78 alin. (7) si (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 84 alin. (2), art. 98, art. 99, art. 101, art. 104, art. 109 alin. (1) lit. g, art. 126 alin. (1), art. 138 alin. (2), art. 144 lit. a si f, art. 148 lit. k si l, art. 149, art. 151, art. 160 alin. (4), art. 164, art. 1671, art. 1672, art. 174 alin. (3), (4) si (5), art. 180, art. 187 alin. (4), art. 193 alin. (1) si (3), art. 194; introduce alin. (11) la art. 6, alin. (51) si (52) la art. 21, alin. (6)-(8) la art. 31, alin. (6) la art. 41, art. 481 si 482, art. 1331, alin. (4) la art. 138, lit. k1 la art. 148; abroga modificarile efectuate la art. 43 alin. (1) si la art. 99 alin. (5) prin O.U.G. nr. 49/2001, art. 178, art. 181 ).
Legea nr.341/2002 – privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (scoasa din evidenta), publicata in Monitorul Oficial nr.446 din 25.06.2002 (respinge O.U.G. nr. 107/2001).
Legea nr.346/2002 – privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial nr.772 din 12.11.2002 (incepand cu data de 1 ian 2004 dispozitiile art. 98 alin. (1) lit. a, b si e si alin. (4), art. 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a, b, d, e, f si alin. (2), ale art. 111, 112, 114 si 115 isi mentin aplicabilitatea pentru toate situatiile prevazute in legea sus-mentionata, cu exceptia celor generate de accidente de munca si boli profesionale, care sunt preluate prin L. nr. 346/2002; abroga art. 100 alin. (2), art. 102 si art. 110 ).
O.U.G. nr.147/2002 – pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.821 din 13.11.2002 (modifica, incepand cu luna ian 2003, art. 21 alin. (2) si (4), art. 23, art. 24, art. 78 alin. (4), art. 109 alin. (1) lit. G).
O.U.G. nr.9/2003 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.167 din 17.03.2003 (modifica art.5, art.6 alin. (1), art.18 alin. (1),art.21, art.22, art.23, art.24 alin. (1) si (3), art.26, art.28 alin. (1), art.29, art.37 alin.(2), art.78 alin. (4) si (7), art.781alin. (2), art.83, art.84 alin. (2), art.92 alin. (1) lit. b), art.98, art.99, art.102, art.108, art.112 alin. (2), art.113 alin. (2), art.120 alin. (1), art.122, art.125, art.129, art.133, art.135 lit.a, art.1672 alin. (2); introduce alin. (4) la art.85, alin. (21) la art. 194; inlocuieste sintagma salariul mediu brut pe economie” de la art.80 alin.(1 ) cu salariul mediu brut”; abroga art.6 alin. (4), art.138 alin. (4).
O.U.G. nr.23/2003 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2003, publicata in Monitorul Oficial nr.259 din 14.04.2003 (modifica art. 98 alin. (4), art. 125, art. 133; introduce alin. (41) la art. 98, alin.(21) la art. 99; abroga art. 21 alin. (7)).
Legea nr.232/2003 – pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, publicata in Monitorul Oficial nr.373 din 31.05.2003 (abroga la 1 ianuarie 2004 art. 30 alin. 2, art.31 alin. 5, art.36 alin. 1, art.144 lit e) si f), art. 148 lit. l) ).
O.G. nr.86/2003 – privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala,  publicata in Monitorul Oficial nr. 624 din 31.08.2003 (repune in vigoare prevederile art. 30 alin. (2), art.31 alin. (5), art. 36 alin. (1), art. 144 lit. e) si f) si art. 148 lit. l) ca urmare a abrogarii art. IV lit a) din L. nr. 232/2003).
O.U.G. nr.107/2003 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial nr.747 din 26.10.2003 (abroga prevederile referitoare la accidente de munca si boli profesionale din cap. V “Alte drepturi de asigurari sociale”
la 1 ianuarie 2005).
Legea nr.276/2004 – pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.574 din 29.06.2004 (introduce alin.(11) la art.169).
Legea nr.352/2004 – pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.683 din 29.07.2004 (introduce art. 1921 ).
O.U.G. nr.59/2004 – pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.804 din 31.08.2004 (modifica art. 80 si art. 81).
O.U.G. nr.67/2004 – pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.855 din 17.09.2004 (modifica art. 80 alin. (2)).
Legea nr.534/2004 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.1135 din 01.12.2004 (aproba O.U.G. nr. 59/2004 si modifica art. 81).
O.U.G. nr.129/2004 – pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial nr.1228 din 01.12.2004 (abroga art. 100 alin. (2) precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi. Dispozitiile art. 98 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (3),art. 102, 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a), b),d), e) si f) si alin. (2), art. 111, 112, 114 si 115, isi vor mentine aplicabilitatea pentru toate situatiile prevazute, cu exceptia celor generate de accidente de munca si boli profesionale, asigurate in conformitate cu prevederile prezentei legi).
Legea nr.57/2005 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial nr.257 din 28.05.2005 (aproba O.U.G.nr. 129/2004).
Legea nr.91/2005 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.322 din 15.04.2005 (aproba O.U.G.nr. 67/2004).
H.G. nr.687/2005 – privind abrogarea Hotararii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.672 din 27.07.2005 (abroga HG nr.403/2001).
O.U.G. nr.98/2005 – pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.637 din 20.07.2005 (modifica art. 8).
O.U.G. nr.148/2005 – privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial nr.1008 din 14.11.2005 (abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 si 138).
Legea nr.321/2005 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.1013 din 15.11.2005 (aproba cu modificari O.U.G. nr. 98/2005 si modifica art.81).
O.U.G. nr.158/2005 – privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial nr.1074 din 29.11.2005 (abroga art.7, 26, 27, 35, art.98-101, art.103-125, art.129-134 si la art.136-138).
Legea nr.44/2006 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.220 din 10.03.2006 (modifica art. 149 lit. a); introduce lit. m) la art. 148 si alin. (7) la art. 160).
O.U.G. nr.24/2006 – pentru prelungirea aplicarii prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.287 din 30.03.2006 (prelungeste, pana la data de 31 dec. 2008, aplicarea prevederilor art. 1671)..
O.U.G. nr.46/2006 – pentru modificarea art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,  publicata in Monitorul Oficial nr. 565 din 29.06.2006 (modifica art.80 alin.(1) si (2)).
O.U.G. nr.69/2006 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.788 din 18.09.2006 (modifica art.90, art.140 alin.(2), alin.(8) si alin.(9), art.193 alin.(3); introduce art.921, art.931 si 932, alin.(21) si (22) la art.140 ).
D.C.C. nr.264/2007 – referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicat in Monitorul Oficial nr.283 din 27.04.2007 (suspenda pentru o periada de 45 zile prevederile art. 95 alin. (1) (termenul se implineste la 11 iun. 2007, dupa care opereaza prevederile art. 147 alin. (1) din Constitutie)).
O.U.G. nr.19/2007 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.208 din 28.03.2007 (modifica art. 161 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 91, alin. (3), (4) si (5) la art. 161; abroga art. 921, art. 931 si art. 932).
Legea nr.250/2007 – pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.486 din 19.07.2007 (modifica art. 5 alin. (1) pct. IV partea introductiva si alin. (2), art. 23 alin. (3), art. 49 alin. (4), art. 52, art. 78 alin. (4), art. 80 alin. (3), art. 86 alin. (1), art. 162 alin. (2), art. 1671 alin. (1) ).
O.G. nr.40/2007 – cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, publicata in Monitorul Oficial nr.335 din 17.05.2007 (majoreaza valoarea punctului de pensie incepand cu 1 sept. 2007).
O.U.G. nr.91/2007 – pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.671 din 01.10.2007 (modifica art.5 alin.(1) punctul V, art.5 alin.(2), art.6 alin.(2) si (3), art.7 alin.(1) si (2), art.23 alin.(1), art.24 alin.(1), art.24 alin.(5), art.26, art.28 alin.(1) si (2), art.33, art.142; introduce art.61, art.131, alin.(4), (5), (6) si (7) la art.28; abroga alin.(11) al art.6, alin.(3) al art.7, art.10, alin.(3) al art.23, alin.(3) si (4) ale art.24, alin.(4) al art.35).
O.U.G. nr.111/2007 – pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006, publicata in Monitorul Oficial nr.692 din 11.10.2007 (majoreaza valoarea punctului de pensie incepand cu 1 nov. 2007).
Legea nr.387/2007 – legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, publicata in Monitorul Oficial nr.901 din 31.12.2007 (majoreaza valoarea punctului de pensie incepand cu 1 ian. 2008).
Legea nr.11/2008 – pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.40 din 17.11.2008 (modifica art. 58).
O.U.G. nr.83/2008 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.471 din 26.06.2008 (modifica art. 9 alin. (2); introduce alin. (3) si (4) la art. 9 ).
O.G. nr.26/2008 – cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007, publicata in Monitorul Oficial nr.628 din 29.08.2008 (majoreaza valoarea punctului de pensie).
O.U.G. nr.100/2008 – pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.637 din 04.09.2008 (introduce art. 782 la 1 oct. 2008).
O.U.G. nr.108/2008 – pentru modificarea unor acte normative din domeniul social, publicata in Monitorul Oficial nr.661 din 22.09.2008 (modifica art. 61 alin. (2); abroga art. 61 alin. (3)).
Decizia nr.40/2008 – cu privire la aplicarea dispozitiilor art.77alin.(2) raportat la art. 43 alin. (1) si (2), publicata in Monitorul Oficial nr.334 din 20.05.2009 Legea nr.200/2008, publicata in Monitorul Oficial nr.725 din 27.10.2008 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale (aproba cu modificari O.U.G. nr.91/2007 si modifica art.26 si art.142 alin.(1) ).
Legea nr.218/2008 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.738 din 31.10.2008 (modifica art. 12; introduce art. 782, art. 1651).
O.U.G. nr.209/2008 – pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,  publicata in Monitorul Oficial nr.826 din 09.12.2008 (modifica art. 12 lit. b), art. 782 si art. 1651 la data de 1 ian. 2010)
O.U.G. nr.230/2008 – pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu, publicata in Monitorul Oficial nr.4 din 05.01.2009  (modifica art. 94; introduce lit. g) la art. 92 alin. (1) ).
Legea nr.208/2009 – privind respingerea O.U.G. nr.230/2008, publicata in Monitorul Oficial nr.385 din 09.06.2009.
O.U.G. nr.4/2009 – privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial nr.92 din 16.02.2009 (prevederile art. 80 alin. (3) nu se aplica in anul 2009).  
Legea nr.19/2009 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, publicata in Monitorul Oficial nr.122 din 27.02.2009  (majoreaza valoarea punctului de pensie incepand cu 1 apr. 2009 si 1 oct. 2009).
Legea nr.39/2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.168 din 18.03.2009  (modifica art. 9 alin. (2)).
Legea nr.209/2009 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,  publicata in Monitorul Oficial nr.385 din 09.06.2009 (modifica art. 26 alin. (2), art. 92 alin. (1) lit. b); introduce lit. d) la art. 26 alin. (1), alin. (2) la art. 87, lit. g) la art. 92 alin. (1), alin. (3) la art. 92, alin. (4) la art. 93, lit. e) si f) la art. 94 alin. (1)).
Legea nr.273/2009 – pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.482 din 13.07.2009 (modifica art. 49 alin. (4), art. 52).
O.U.G. nr.114/2009 – privind unele masuri financiar-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr.919 din 29.12.2009 (prevederile art. 80 alin. (1) si (3) nu se aplica in anul 2010).
Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 60 din 27.01.20109 (art.27 din Legea nr.11/2010 stabileste pentru 2010 nivelul pensiei sociale minime garantate la 350 lei).
Legea nr.12/2010– prinvind bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 61 din 27.01.2010 (art. 16 alin. (1) din legea 12/2010 stabileste valoarea punctului de pensie la 732,8 lei, aplicabil de la 1 ianuarie 2010).
Legea nr.49/2010-privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.195 din 29.03.2010 (modifica alin.(5) la art.41, alin.(2) la art.89, art.83, art.86, art. 167²).

TOP

(Visited 583 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 + = ten

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.