Atentie! 31 martie – termen de plata a impozitelor si taxelor locale

Pana la 31 martie 2010 contribuabilii au obligatia de a plati prima rata, pentru urmatoarele impozite si taxe locale:

  • impozitul si taxa pe cladiri;
  • impozitul si taxa pe teren;
  • impozitul pe mijloacele de transport.

Impozitul pe cladiri
Potrivit art. 249 din Codul Fiscal orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, cu exceptiile prevazute de lege.

Impozitul pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea.

In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice
In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate mai sus cu coeficientul de corectie corespunzator, din tabelul prevazut la art. 251 alin. (5) din Codul Fiscal.

Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:

a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice
In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice si juridice se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

Impozitul si taxa pe teren
Potrivit art. 256 din Codul Fiscal orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, cu exceptiile prevazute de lege.

Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

Impozitul si taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Impozitul si taxa pe teren, de pana la 50 lei inclusiv, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe mijloacele de transport
Codul Fiscal la art.261 prevede ca orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptiile prevazute de lege.

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusive, a anului in curs.

Vezi TITLUL IX – Impozite si taxe locale din Codul fiscal

Vezi Calendar declaratii impozite si taxe luna martie 2010

(Visited 583 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 3 = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.