MFP: Un nou proiect de modificare a Codului de procedura fiscala

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe site-ul propriu, pentru dezbatere, un proiect de modificare a Codului de procedura fiscala. Proiectul are in vedere imbunatatirea practicilor de gestionare a creantelor fiscale si arieratelor, precum si intarirea controlului asupra contribuabililor.

Ca o prima noutate a proiectului, majorarile de intarziere se inlocuiesc cu dobanzi si penalitati de intarziere.

Potrivit Ministerul Finantelor Publice, se urmareste schimbarea sistemului de majorari de intarziere cu unul mai flexibil, bazat pe dobanzi si penalitati de intarziere, masura favorabila mediului de afaceri, povara fiscala fiind redusa, in contextul in care nivelul dobanzilor propus prin prezentul act normativ (0,05% pentru fiecare zi de intarziere) este inferior celui actual (0,1% pentru fiecare zi de intarziere), ceea ce ar conduce la o scadere de la 36% pe an la un nivel de aproximativ 18% pe an.

Dobanda instituita va avea ca scop repararea prejudiciului adus statului prin intarzierea executarii obligatiei de plata. Penalitatile de intarziere se efectuaeaza ca sanctiune pentru incalcarea dispozitiilor legale cu privire la plata la scadenta a obligatiilor fiscale.

De asemenea, masura care va conduce la decongestionarea activitatii de solutionare a contestatiilor, va avea un efect benefic asupra mediului de afaceri, prin reducerea timpul de solutionare a contestatiilor.

Conform Notei de fundamentare, prin proiectul de modificare a Codului de procedura fiscala se propune:

Abrogarea art. 4 din Codul de procedura fiscala si completarea art. 5 cu un nou alineat care stabileste competenta Comisiei fiscale centrale, constituita potrivit art. 6 din Codul fiscal, de a emite decizii cu privire la aplicarea unitara a Codului de procedura fiscala, a legislatiei subsecvente acestuia precum si a normelor in legatura cu administrarea contributiilor sociale si a altor sume ce constituie venituri ale bugetului de stat ce intra in sfera de competenta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
De asemenea, Comisia fiscala centrala este competenta pentru emiterea deciziilor cu privire la aplicarea unitara a legislatiei ce intra in sfera de aplicare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (de ex.OUG nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utilize aparate de marcat electronice fiscale; OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, etc.).

Intarirea capacitatii functiei de control prin reglementarea dreptului organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatia fiscala prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor, atunci cand constata ca evidentele contabile si fiscale sau declaratiile contribuabilului nu reflecta situatia de fapt fiscala sau acestea
nu le sunt puse la dispozitie. Regula generala sau altfel spus regula obisnuita sau directa de stabilire a bazei de impunere are in vedere veniturile si cheltuielile astfel cum acestea sunt inregistrare in evidentele contabile si fiscale.
Inregistrarea operatiunilor in evidentele contabile si fiscale reprezinta obligatii ale contribuabilului conform diverselor acte normative (de ex.Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata).

Ori, atunci cand nu exista evidente contabile sau acestea nu reflecta situatia reala organele fiscale trebuie sa recurga la o abordare indirecta pentru determinarea bazei de impunere. Aceasta inseamna ca se pleaca de la un element al bazei de impozitare prezumat a fi corect (de ex. o factura de utilitati – energie electrica, apa; sumele existente in conturi bancare, etc.) sau alte asemenea elemente si se face reconstituirea
veniturilor si dupa, caz, a cheltuielilor.

Utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor reprezinta una din formele utilizate foarte des in statele UE pentru a se stabili starea de fapt fiscala a unui contribuabil in cazurile in care este evidenta denaturarea evidentelor contribuabilului fata de realitatea activitatii.

Imbunatatirea raspunsului in fata crizei in ceea ce priveste colectarea arieratelor prin revizuirea sistemului de percepere a creantelor fiscale accesorii, in sensul inlocuirii sistemului majorarilor de intarziere cu unul mai flexibil, bazat pe dobanzi si penalitati de intarziere, astfel:
renuntarea la componenta sanctionatorie din cuprinsul majorarilor de intarziere si stabilirea unui nivel al dobanzilor care sa nu constituie o cauza de impovarare fiscala a
contribuabililor, prin raportare la nivelul dobanzii medii bancare. Dobanda instituita va avea ca scop repararea prejudiciului adus statului prin intarzierea executarii obligatiei de plata;
instituirea obligatiei de plata a penalitatilor de intarziere in situatiile in care plata obligatiilor fiscale datorate nu se efectueaza la termenul prevazut de lege, ca sanctiune pentru incalcarea dispozitiilor legale cu privire la plata la scadenta a obligatiilor fiscale;
reglementarea, in cazul creantelor administrate de organele fiscale ale autoritatilor administratiei locale, a sistemului de percepere a accesoriilor pentru plata cu intarziere sub forma majorarilor de intarziere in cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna de intarziere.

Reducerea riscurilor care pot apare in managementul arieratelor prin eliminarea posibilitatii cesionarii creantelor de catre ANAF.

Majorarea de la 1 milion lei la 5 milioane lei a plafonului creantelor fiscale contestate,  precum si transferul competentei de solutionare a contestatiei impotriva actelor de control financiar catre organele emitente, in considerarea specificului acestor acte administrative si care nu au natura juridica a unor acte administrative fiscale.

Vezi Proiectul de modificare a Codului de Procedura Fiscala

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai scris si:
*Se modifica codul de procedura fiscala – proiect OPANAF
*OG nr.16/2012: modificarea si completarea OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala
*OPANAF nr.2605: Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute in Codul de procedura fiscala
*OG nr.29/2011: Modificari ale Codului de Procedura Fiscala
*Modificari si completari aduse Codului de Procedura Fiscala
*OUG nr.54/2010: Masuri pentru combaterea evaziunii fiscale- modificari aduse Codului de Procedura Fiscala
*OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial
*Update: OUG nr.88/2010 – modificari ale Codului de Procedura Fiscala
*OUG nr.88/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala

(Visited 294 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


two × = 18

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.