Cititi aici cum se poate amana plata obligatiilor restante. Peste 2.200 de contribuabili au obtinut deja amanarea datoriilor

In perioada ianuarie-februarie 2010, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la nivel national, a acordat amanari la plata obligatiilor restante pentru un numar de 2214 contribuabili, se arata intr-un comunicat de presa publicat ieri pe anaf.ro.

Suma totala a obligatiilor fiscale restante inregistrate de acesti contribuabili pentru care s-au acordat amanari la plata, potrivit O.U.G.nr. 92/2009, este de 916.454.981 lei (aproximativ 223 milioane euro).

O.U.G. nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial nr. 457 din 01.07.2009, aprobata si completata prin Legea nr.363/2009, publicata in monitorul Oficial nr.800 din 24.11.2009 prevede urmatoarele:

Art. 1
(1) Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se acorda inlesniri sub forma amanarii la plata, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Amanarea la plata se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligatiile fiscale datorate si neachitate in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.
(3) In cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicita amanarea la plata, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amanarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda.

Art. 2
(1) Pentru a beneficia de amanarea la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) abrogat Legea nr. 363/2009
b) si-au depus toate declaratiile fiscale;
c) nu au inscrise fapte in cazierul fiscal;
d) nu s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Conditiile prevazute la alin. (1) trebuie indeplinite la data depunerii cererii.

Art. 3
(1) Cererea contribuabiluiui se depune la organul fiscal competent si se solutioneaza de acesta, prin decizie, in termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii.
(2) Odata cu depunerea cererii de amanare la plata contribuabilul va solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amanarii la plata.

Art. 4
(1) In termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini in vederea instituirii masurilor asiguratorii.
“(2) Garantiile constituite si/sau bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor reprezenta: a) 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada de pana la 3 luni inclusiv; b) 40% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada mai mare de 3 luni
(3) Bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constand in terenuri si cladiri evaluarea se va realiza conform Comunicarii Comisiei privind elementele de ajutor de stat in vanzarile de terenuri si cladiri de catre autoritatiie publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.

Art. 5
(1) Amanarile la plata isi pierd valabilitatea:
a) in cazul in care contribuabilii nu isi achita, in cel mult 30 de zile de la scadenta, obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata. In cazul in care termenul de 30 de zile se implineste dupa data de 20 decembrie, obligatiile fiscale se platesc pana la aceasta data.
b) In cazul in care nu sunt indeplinite obligatiile prevazute la art. 4.
(2) Pierderea valabilitatii amanarii la plata se constata de organul fiscal competent, prin decizie.
(3) Pierderea valabilitatii amanarii la plata atrage anularea acesteia, precum si inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite.

Art. 6
Amanarea la plata se acorda unui contribuabil o singura data intr-un an calendaristic.

Art. 7
(1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada de valabilitate a amanarii la plata contribuabilii datoreaza dobanzi. Nivelul dobanzii este de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, incepand cu data emiterii deciziei si pana la:
a) data la care se implineste termenul de amanare; sau, dupa caz
b) data la care inceteaza valabilitatea inlesnirii conform art. 5.
(3) In situatia in care la implinirea termenului stabilit pentru plata obligatiilor fiscale amanate contribuabilul nu isi achita aceste obligatii, va datora majorari de intarziere conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe intreaga perioada de amanare.”

Art. 8
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aproba norme metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 9
Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate se pot depune pana la data de 30 iunie 2010.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai scris si:
*Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante – documentar fiscal
*Istoricul cotele de majorari, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale
*Vezi aici ce dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale se calculeaza de la 1 iulie 2010
*Atentie! Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate se pot depune pana la data de 30.06.2010
*ANAF aminteste: Obligatiile de plata neachitate la termen atrag dobanzi si penalitati de intarziere
*Penalitati mai mari pentru cine nu-si achita obligatiile fiscale la timp

(Visited 441 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 9 = thirteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.