In atentia entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

In atentia entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic: intocmirea raportarilor si a situatiilor financiare anuale

Prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 864 din 12 aprilie 2010, a fost aprobat Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Prezentam mai jos, in rezumat, prevederile actului normativ mentionat.

Generalitati
Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, conform prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:
– sucursalele cu sediul in România, care apartin unei persoane juridice straine, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), daca exercitiul financiar difera pentru societate;
– filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CSSPP, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.
Sistemul de raportare anuala se aplica societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care au aplicat in anul 2009 Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obligatii
Entitatile mentionate mai sus au urmatoarele obligatii:
– sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie 2009 la unitatile teritoriale ale MFP;
– sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a MFP despre exercitiul financiar ales in termen de cel mult 30 de zile calendaristice inainte de inceperea exercitiului financiar ales;
– pentru primul exercitiu financiar incheiat trebuie sa intocmeasca, sa aprobe si sa depuna la oficiile registrului comertului situatii financiare anuale incheiate in termenul legal si sa asigure comparabilitatea informatiilor referitoare la solduri, rulaje si alte informatii necesare;
– sa calculeze si sa declare obligatiile fiscale potrivit legislatiei in domeniu.

Atentie! Societatile comerciale si sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic intocmesc raportari anuale la 31 decembrie 2009 distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea. Astfel, la intocmirea raportarilor anuale la 31 decembrie anul curent pentru coloana aferenta datei de 1 ianuarie a anului curent (01.01.2009) se preiau informatiile din situatiile financiare anuale depuse de entitati pentru anul precedent (31.12.2008).

La intocmirea situatiilor financiare anuale, informatiile referitoare la solduri, rulaje si alte informatii cuprinse in situatiile financiare anuale intocmite pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic trebuie sa acopere intotdeauna o perioada de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu exceptia entitatilor infiintate in cursul anului de raportare.
De asemenea, pe lânga sumele corespunzatoare celor doua perioade consecutive, se vor inscrie si soldurile la data de 1 ianuarie a exercitiului financiar precedent celui la care se refera situatiile financiare anuale.

Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 ale societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic trebuie semnate de persoanele in drept cuprinzând: numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar, calitatea acesteia (director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii, persoana autorizata potrivit legii, membra a CECCAR) si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.

Termenul de depunere
Termenul de depunere a raportarilor anuale la 31 decembrie 2009 este de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic 2009.
Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pâna la 31 decembrie 2009, precum si cele care se afla in curs de lichidare nu intocmesc raportari anuale la 31 decembrie 2009, ci depun doar o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale MFP in termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea ordinului in Monitorul Oficial al României (Ordinul ministrului finantelor publice nr. 864/2010 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 229/12.04.2010)

Depunere
Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 ale societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic se depun la unitatile teritoriale ale MFP, fie direct la registratura unitatii fiscale sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, conform HG nr. 627/1995.

Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 se depun pe suport magnetic, insotite de raportarile anuale listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si dovada predarii la oficiile registrului comertului pentru publicare a situatiilor financiare anuale.

Important! Entitatile care nu au aprobate situatiile financiare anuale in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic 2009 nu au obligatia depunerii dovezii de predare la oficiile registrului comertului pentru publicare a situatiilor financiare anuale.

Sursa: Directia Generala a Finantelor Publice Valcea

Vezi si: Programul „Raportari anuale” a fost actualizat in 23.04.2010

(Visited 575 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ seven = 8

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.