ONRC aminteste: Situatiile financiare aferente anului 2009 se depun numai la Registrul Comertului, pana la 31.05.2010

Precizare
Societatile comerciale vor depune situatiile financiare anuale aferente anului 2009 si documentele anexate acestora numai la oficiile judetene ale registrului comertului respectiv oficiul registrului comertului al Municipiului Bucuresti, pana la 31 mai 2010 (150 de zile de la incheierea exercitiului financiar), in conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, coroborate cu prevederile Legii nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

Persoana care depune
Conform legii, administratorul sau o persoana imputernicita de acesta. In cazul in care situatia financiara este depusa de un salariat al unei firme de contabilitate trebuie prezentata si imputernicirea acordata firmei de contabilitate de catre administrator.

Ce se depune
1. Cererea de depunere situatie financiara anuala la R.C. – formular ONRC nr. 11-10-187, completata conform instructiunilor de completare a documentului;

2. Discheta / suport magnetic cu datele situatiei financiare realizate cu programele de asistenta puse la dispozitie de MFP, si care va contine fisierele:
a) pentru situatiile financiare ale societatilor comerciale (formele prescurtat si lung) si pentru firmele de asigurari si/sau reasigurari si pentru brokeri de asigurari, fisierele:
Unitate.txt
Date.txt
SumeControl.txt
b) Pentru banci, cooperative de credit, societati supravegheate de CNVM, societati  din domeniul pensii private, institutii financiare nebancare, societati din domeniul fonduri de garantare a pensiilor private,  fisierele:
Unitate.dbf
Date.dbf

3. Situatia financiara anuala semnata si stampilata de persoanele in drept conform legii;

4. Documente insotitoare pentru situatia financiara anuala, conform legii, dupa cum urmeaza:

– conform normelor MFP:

  • Note explicative  la situatiile financiare (vezi modele in norme M.F.P. ref. La  bilantul anual), in conformitate cu Normele Europene conform sectiunii 8 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva IV a Comunitatii Economice Europene;
  • Raport administrator /  Consiliu de Administratie / Directorat;
  • Raport auditori financiari / Raport comisie de cenzori – daca este cazul;
  • Propunere de distribuire a profitului realizat / acoperire a pierderilor;
  • Declaratie pe proprie raspundere  in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991(model in normele MFP);

conform Legii 31/1990:

  • Proces verbal al adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau asociatului unic referitor la aprobarea bilantului si a contului de profit si pierdere la 31.12.2009;
  • Dovada achitarii taxei de registru;
  • Dovada achitarii taxei de publicare a anuntului la M.O. pentru cifra de afaceri  mai mare ca 10 milioane de lei(daca este cazul).

Atentie! Documentele subliniate trebuie sa insoteasca obligatoriu situatia financiara.

Termenul de depunere
In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art. 185, in termen de 15 zile de la data aprobarii situatiei financiare in adunarea generala a asociatilor / actionarilor.
Termenul limita – impus de Legea Contabilitatii nr. 82/1991 este de 150 de zile de la incheierea exercitiului contabil, respectiv 60 de zile pentru declaratii de inactivitate.

Pentru confirmarea depunerii situatiei financiare anuale Registrul Comertului va elibera o confirmare de primire.

Oficiul National al Registrului Comertului informeaza comerciantii ca, in situatia in care nu se pot prezenta la Oficiile Registrelor Comertului (ORC) pentru depunerea situatiilor financiare, pot alege varianta transmiterii acestora prin posta.

Declaratiile de inactivitate care inlocuiesc bilantul se depun conform aceleiasi proceduri la R.C., insotite doar de dovada platii taxei, cererea de depunere si imputernicire.

Un model declaratie de inactivitate (MODEL 1), respectiv declaratie pentru firma in lichidare (MODEL 2) sunt anexate aici.

Vezi Programul de asistenta contribuabili pentru realizarea situatiilor financiare

Sursa: ONRC

Vezi si:
Societatile cooperatiste si persoanele juridice fara scop patrimonial trebuie sa depuna bilantul pana pe 30 aprilie 2010
In atentia entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic
Atentie! Programul „Raportari anuale” a fost actualizat in 23.04.2010
Depunere bilant, numai la Registrul Comertului

(Visited 598 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 9 = forty five

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.