Completarea declaratiei 200 – veniturile realizate din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract

In acest articol, va prezentam informatii utile pentru completarea si depunerea formularului 200 pentru veniturile realizate din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.

Declaratia 200 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat in anul 2009 castiguri in bani provenind din: operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Procedura procurarii  si depunerii declaratiilor de venit
Pentru procurarea declaratiilor de venit aferente anului fiscal 2009, contribuabilii au doua posibilitati:
– descarcarea formularului 200 de pe www.anaf.ro;
– prezentarea la sediul administratiei fiscale de unde pot obtine gratuit formularele de declaratii fiscale.

Dupa completare, formularele pot fi depuse la registratura Administratiei financiare unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin posta, cu confirmare de primire, pana pe 17 mai 2010. Costul trimiterii este suportat de catre contribuabili.

Instructiuni de completare
Declaratia se completeaza in doua exemplare, scriind corect si citet datele in module.

Modulul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume/prenume, adresa cu domiciliul fiscal, Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala
– se inscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre ANAF cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
Banca, Cont bancar (IBAN) – se inscrie denumirea bancii si codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Modulul II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT
Submodulul DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
La randul 1. Natura veniturilor – se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit realizat, dupa caz:
– operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
rd. 8, 9. Data inceperii/incetarii activitatii – se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.

Submodulul CASTIG NET ANUAL
rd. 4 Castig net anual – se inscrie castigul net anual stabilit ca diferenta pozitiva intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului de raportare, din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.
rd. 5 Pierdere fiscala/Pierdere neta anuala – se inscrie pierderea neta anuala stabilita ca diferenta negativa intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului de raportare, din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.

Pierderea anuala rezultata din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen nu se reporteaza, constituind pierdere definitiva a contribuabilului.

La declaratie se anexeaza documente justificative, eliberate de intermediari sau platitorii de venit, privind tranzactiile efectuate din care sa rezulte castigul/pierderea declarate, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata pentru anul fiscal de raportare.

Sanctiuni
Nedepunerea pana la 17 mai 2010 a declaratiilor de venit de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 la 100 lei.

Baza legala: Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1.815/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea

Vezi si:
Completarea declaratiei 200 privind veniturile realizate in anul 2009 pentru cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile

Declaratia 200 privind veniturile realizate de persoanele fizice in 2009 se depune pana pe 17 mai

ANAF anunta: Nedepunerea Formularului 200 pana pe 17 mai se amendeaza de la 10 lei la 100 lei

Declaratia 230-cum putem directiona pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit

Declaratia anuala pe venit ar putea fi evitata

(Visited 292 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three × = 24

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.