Formularul 201 – „Declaratie privind veniturile din strainatate” se depune pana pe 17 mai

Contribuabilii – persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, care au obtinut in anul 2009 venituri din strainatate din: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate, au obligatia, ca pana la 17 mai 2010, inclusiv, sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent formularul 201 „Declaratia privind veniturile din strainatate”.

Declaratia 201 se depune si de catre persoanele fizice care, timp de trei ani consecutivi, au fie centrul intereselor vitale amplasat in Romania, fie sunt prezente in Romania peste 183 de zile pe an. Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara-sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

Procurare formular, modalitatea de depunere
Pentru procurarea declaratiei 201 „Declaratie privind veniturile din strainatate” aferenta anului fiscal 2009, contribuabilii au doua posibilitati:
– descarcarea formularului 201 de pe www.anaf.ro;
– prezentarea la sediul administratiei fiscale de unde pot obtine gratuit formularele de declaratii fiscale.

Termen depunere
Declaratia 201 se depune pana  la data pe 17 mai sau ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie „X” in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

Completare
In vederea calcularii si acordarii creditului fiscal extern de catre organul fiscal, contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, vor completa modulul IV. Impozit platit in strainatate.
Tabel: se inscriu datele referitoare la impozitul efectiv platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.
col. 1 Tip activitate – se inscrie denumirea corespunzatoare a activitatii generatoare de venit, desfasurata in strainatate.
col. 2 Document – se inscriu denumirea documentului care atesta plata impozitului in strainatate, precum si seria si numarul acestuia. Documentul se va anexa la declaratie.
col. 5 Venit – se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul realizat din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare, corespunzator impozitului platit in strainatate.
col. 6 Impozit – se inscrie suma (in lei) reprezentand impozitul pe venit efectiv platit in strainatate.

Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.

Declaratia 201 se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
– originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal;
– copia se pastreaza de catre contribuabil.

Declaratia 201 se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Sanctiuni
Nedepunerea pana la 17 mai 2010 a declaratiei 201 – “Declaratie privind veniturile din strainatate” de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 lei la 100 lei.

Baza legala: art. 90 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;Ordin nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 219, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea

Vezi si:
Completarea declaratiei 200 – veniturile realizate din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract

Completarea declaratiei 200 privind veniturile realizate in anul 2009 pentru cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile

Declaratia 200 privind veniturile realizate de persoanele fizice in 2009 se depune pana pe 17 mai

ANAF anunta: Nedepunerea Formularului 200 pana pe 17 mai se amendeaza de la 10 lei la 100 lei

Declaratia 230-cum putem directiona pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit

Declaratia anuala pe venit ar putea fi evitata

(Visited 623 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six × 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.