Sistemul de raportare anuala pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

ANAF aminteste agentilor economici despre publicarea in Monitorul Oficial nr. 229/12.04.2010 a O.M.F.P. nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale. Prin acest act normativ a fost aprobat Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru:
– sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru societate;
– filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.

Aceste entitati au urmatoarele obligatii:
– sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie 2009 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (MFP);
– sa instiiteze in scris unitatea teritoriala a MFP despre exercitiul financiar ales cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de exercitiului financiar ales; entitatile care la data intrarii in vigoare a prezentului ordin au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic instiinteaza in scris unitatea teritoriala a MFP despre exercitiul financiar ales, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la publicarea acestui ordin in Monitorul Oficial;
– pentru primul exercitiu financiar incheiat sa intocmeasca, sa aprobe si sa depuna la oficiile registrului comertului situatii financiare anuale incheiate la data stabilita in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa asigure comparabilitatea informatiilor referitoare la solduri, rulaje si alte informatii necesare;
– sa intocmeasca raportari anuale la 31 decembrie 2009 distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.

Depunerea la unitatile teritoriale ale MFP a raportarilor anuale la 31 decembrie 2009 se efectueaza in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic 2009.

Entitatile depun la unitatile teritoriale ale MFP raportarile anuale la 31 decembrie 2009, pe suport magnetic, insotite de rapotarile anuale listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate conform legii, copie de pe codul unic de inregistrare, copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si dovada predarii la oficiul registrului comertului pentru publicarea situatiilor financiare anuale. Fac exceptie de la obligatia depunerii acestei dovezi entitatile care nu au aprobate situatiile financiare anuale in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic 2009.

Formatul electronic al raportarilor anuale la 31 decembrie 2009 se obtine prin folosirea Programului de asistenta elaborat de MFP. Acest program este pus la dispozitia entitatilor, in mod gratuit, de unitatile teritoriale ale MFP sau poate fi descarcat de aici.

Acele entitati care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 31 decembrie 2009 nu intocmesc raportari anuale, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii la unitatile teritoriale ale MFP, in termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea ordinului in Monitorul Oficial.

Sursa: ANAF

Vezi si:
In atentia entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

Atentie! Programul „Raportari anuale” a fost actualizat in 23.04.2010

Intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2009-precizari

ONRC aminteste: Situatiile financiare aferente anului 2009 se depun numai la Registrul Comertului, pana la 31.05.2010

(Visited 266 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.