Cum completam declaratia 200 pentru veniturile realizate din activitati agricole

Declaratia 200 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat in anul 2009 venituri in bani si/sau in natura provenind din activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real: venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, special destinate acestor scopuri, si/sau in sistem irigat, precum si din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea.

Declaratia 200 se depune de contribuabilii care au desfasurat activitatea in mod individual si/sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Important! Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate in a carei raza teritoriala se afla terenul.In cazul in care in raza teritoriala a aceleiasi localitati se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaratie.

Persoanele fizice care au realizat venituri in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, completeaza declaratia avand in vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

Procedura procurarii si depunerii declaratiilor de venit
Pentru procurarea declaratiilor de venit aferente anului fiscal 2009, contribuabilii au doua posibilitati:
– descarcarea formularului 200
– prezentarea la sediul administratiei fiscale de unde pot obtine gratuit formularele de declaratii fiscale.

Dupa completare, formularele pot fi depuse la registratura Administratiei financiare unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin posta, cu confirmare de primire, pana pe 17 mai 2010. Costul trimiterii este suportat de catre contribuabili.

Instructiuni de completare
Declaratia se completeaza in doua exemplare, scriind corect si citet datele in modulele prezentate mai jos.

Modulul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
– nume/prenume, adresa cu domiciliul fiscal, Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala;

– se inscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre ANAF cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz;

– Banca, Cont bancar (IBAN) – se inscrie denumirea bancii si codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Modulul II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT
Submodulul DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
La randul 1. Natura veniturilor – se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit respectiv, venituri din activitati agricole.

rd. 2. Determinarea venitului net – se bifeaza casuta corespunzatoare in functie de modul de determinare a venitului net: pe baza datelor din contabilitate in partida simpla.

rd. 3. Forma de organizare – se bifeaza casuta corespunzatoare modului de desfasurare a activitatii: individual sau intr-o forma de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice romane.

rd. 4. Obiectul principal de activitate – se inscrie denumirea activitatii principale generatoare de venituri, desfasurata de contribuabil.

rd. 7. Documentul de autorizare. Nr….. Data…. Organul emitent – se inscrie numarul documentului de autorizare, Data si Organul emitent.

rd. 8, 9. Data inceperii/incetarii activitatii – se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.

Submodulul VENIT NET/CASTIG NET ANUAL
a) Activitate desfasurata in mod individual

Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila.

rd. 1. Venit brut – se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul veniturilor in natura incasate in anul de raportare de catre contribuabilii care desfasoara activitati agricole in mod individual.

rd. 2. Cheltuieli deductibile – se preia suma de la rd. 2.1.

rd. 2.1 Cheltuieli deductibile – se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.

rd. 3. Venit net – se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

rd. 5. Pierdere fiscala/Pierdere neta anual – se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfasurata intr-o forma de asociere

b.1) In cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se vor completa numai rd. 3 sau rd. 5, astfel:

rd. 3. Venit net – se preia suma inscrisa in Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica, reprezentand venitul net din asociere, realizat in anul 2009 supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului de asociere;

rd. 5. Pierdere fiscala/Pierdere neta anuala – se preia suma inscrisa in Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, reprezentand pierderea fiscala din asociere realizata in anul 2009 si distribuita asociatului, conform contractului.

Sanctiuni
Nedepunerea pana la 17 mai 2010 a declaratiilor de venit de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 la 100 lei.

Baza legala: Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1.815/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea

 

Vezi si:
Formularul 201 – „Declaratie privind veniturile din strainatate” se depune pana pe 17 mai

Completarea declaratiei 200 – veniturile realizate din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract

Completarea declaratiei 200 privind veniturile realizate in anul 2009 pentru cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile

Declaratia 200 privind veniturile realizate de persoanele fizice in 2009 se depune pana pe 17 mai

ANAF anunta: Nedepunerea Formularului 200 pana pe 17 mai se amendeaza de la 10 lei la 100 lei

Declaratia 230-cum putem directiona pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit

Declaratia anuala pe venit ar putea fi evitata

(Visited 284 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 5 = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.