Procedura de cesionare privind drepturi de restituire a TVA

Prin Ordinul nr.1.308/2009 s-au adoptat masuri pentru impulsionarea actiunilor de rambursare a TVA-ului  prin procedura de cesionare a drepturilor de restituire a taxei.

Prezentam in articolul de mai jos principalele reglementari referitoare la cesionarea dreptului de restituire a TVA.

In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Codul  de Procedura Fiscala (CPF), creantele principale sau accesorii privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor pot fi cesionate numai dupa stabilirea lor potrivit legii.

Cesiunea produce efecte fata de organul fiscal competent in administrarea cedentului numai de la data la care aceasta este notificata de catre cesionar, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din CPF.

Platile efectuate intre organul fiscal si contribuabilul cedent pana la notificarea cesiunii raman  valabile. Dupa notificare, organul fiscal devine debitorul cesionarului, cedentul nemaiavand un drept de creanta asupra bugetului pentru sumele inscrise in decizia de rambursare si care au facut obiectul cesiunii.

Potrivit dispozitiilor art. 117 din CPF, operatiunea de restituire de sume de la buget se realizeaza numai dupa compensarea eventualelor obligatii fiscale inregistrate de contribuabil, astfel ca obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent.

Procedura de cesionare privind drepturi de restituire a TVA presupune parcurgerea unor etape, in functie de calitatea participantilor, respectiv de cedent si cesionar si urmare a incheierii unui contract de cesiune a dreptului de rambursare.

Operatiuni privind cesionarea
Cedentul depune la organul fiscal competent pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei sale fiscale:
– decontul de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare;
– cerere de compensare a obligatiilor fiscale restante la bugetul general consolidat cu sumele de restituit reprezentand TVA;
– lista furnizorilor neachitati.

Cesionarul este unul dintre furnizorii neachitati ai cedentului, care are obligatii restante la bugetul general consolidat.

Urmare a contractului de cesionare a drepturilor de restituire a TVA incheiat cu cedentul, cesionarul notifica organul fiscal competent in administrarea cedentului despre existenta acestui contract.

Atentie!
Cesiunea produce efecte fata de organul fiscal competent in administrarea cedentului numai de la data la care aceasta a fost notificata de cesionar, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din CPF.

De asemenea, cesionarul depune cererea de compensare a obligatiilor fiscale restante. Urmare a depunerii cererii, conform prevederilor art. 122 alin. (1) lit. a) din CPF, data stingerii obligatiilor fiscale restante va fi data depunerii cererii de compensare la organul fiscal al cedentului.
In caz contrar, data stingerii obligatiilor sale restante va fi data inregistrarii operatiunii de compensare de catre unitatea de trezorerie care deserveste organul fiscal competent in administrarea cedentului, conform notei de compensare intocmite de acesta.

Procedura de cesionare, compensare, restituire
La cedent se realizeaza toate compensarile legale posibile cu obligatiile sale restante. Obiect al cesiunii sunt doar sumele ramase efectiv de restituit contribuabilului cedent.

La cesionar se realizeaza toate compensarile legale posibile cu obligatiile sale restante la bugetul general consolidat. In situatia in care obligatiile bugetare restante ale cesionarului sunt mai mari decat dreptul de restituire cesionat, se realizeaza imediat compensarea integrala.

Daca dupa compensarea integrala cu obligatiile restante ale cesionarului raman inca drepturi de restituit acestuia, diferenta ramasa se restituie conform procedurii de selectie nationala a deconturilor ce urmeaza a fi rambursate.

Baza legala: Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.308/2009 privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata aprobata prin decizia de rambursare, art. 30 alin. (1) si (2), art. 122 alin. (1) lit. a), art. 117 Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea

(Visited 767 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 × two =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.