Update: Modificari aduse Codului Fiscal prin Legea nr.76/2010

Incepand cu 14 mai 2010 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 76/2010, prin care a fost aprobata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial  nr. 307/2010.

Modificarile aduse Codului Fiscal sunt:

Impozit minim
De la 14 mai 2010, nu vor mai intra sub incidenta impozitului minim si nu vor mai fi obligati la plata acestuia contribuabilii care se afla in:
– procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;
– dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti. Pentru contribuabilii care se dizolva ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte.

Important! Aceste prevederi se aplica si contribuabililor care se afla in procedurile precizate mai sus la data intrarii in vigoare a acestei legi.

Nu intra sub incidenta scutirii de la plata impozitului minim contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare (de exemplu: in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege potrivit art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Impozit pe venit
Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care pana la data aparitiei Legii nr. 76/2010 beneficiau de scutire de impozit pe salarii doar pentru veniturile din salarii realizate la functia de baza, beneficiaza de la data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat de scutire de impozit pe salarii pentru toate veniturile sub forma de salarii obtinute.

De asemenea, veniturile din pensii realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt venituri neimpozabile la calculul impozitului pe venit.

Referitor la impozitul datorat de contribuabilii care obtin venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2010 acesta se constituie venit la bugetul consolidat al statului in proportie de 50%, diferenta de 50% facandu-se venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile care au facut obiectul instrainarii.

Pana la aceasta data impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se retinea si se vira integral la bugetul de stat.

De asemenea, impozitul pe venitul microintreprinderilor, prevazut la Titlul IV din Codul Fiscal (art. 103-112), a fost abrogat.

Sursa: www.finantevalcea.ro

Vezi si:
Legea nr.76/2010 privind aprobarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea Codului fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial

OUG nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Codul Fiscal actualizat la zi

(Visited 144 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine + = 17

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.