Monthly Archives: May 2010

Atentie! Aplicatia pentru declaratia 205 (venituri din 2009) s-a actualizata in 14.05.2010

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru Declaratia informativa 205 privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit conform cu OMEF nr.2371/12.12.2007,  s-a actualizat in data de 14/05/2010, cu versiunea 1.0.0/2010, conform OPANAF nr.1803/03.05.2010.

Descarca de aici aplicatia actualizata

Sursa: ANAF

Vezi si:
Update: Un nou model pentru Declaratia 205

OPANAF nr.1803/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularului 205 a fost publicat in Monitorul Oficial


Update: Un nou model pentru Declaratia 205

Prin OPANAF nr. 1.803 din 3 mai 2010, a fost aprobat modelul formularului 205 „Declaratie  informativa privind impozitul retinut cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I.

Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, obtinute in anul 2009, cu termen de depunere pana la data de 30 iunie 2010, pentru veniturile obtinute din: dividende; dobanzi; premii si din jocuri de noroc; castiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finala; pensii; lichidare/dizolvare a unei societati;activitati agricole; alte venituri.

Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, pe suport magnetic sau optic, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit sau unde acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz.

Ordinul nr.1059/2010 – aprobarea noului formular 010

Ca urmare a schimbarilor legislative in materie fiscala, a fost modificat formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”, cod MFP 14.13.01.10.11/1, precum si instructiunile de completare. Modelul noului formular 010 si instructiunile de completare au fost aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.059/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea fiscala a contribuabililor, care a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 318/14.05.2010.

Potrivit modificarilor, categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt: taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, accizele, impozitul la titeiul din productia interna, impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia de asigurari sociale, contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru concedii si indemnizatii, redeventele miniere si redeventele petroliere.

Vezi aici Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.059/2010

Sursa: finantevalcea.ro

Obligatiile angajatului si angajatorului privind concediile medicale – precizari

Conform Ordinului MS/CNAS nr. 430/470/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordin MS/CNAS nr. 60/32/2006:

– Asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate privind aparitia starii de incapacitate temporara de munca si privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zilele declarate nelucratoare, asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in prima zi lucratoare.

Ordinul nr.430/470/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005

In Monitorul Oficial nr.312/12 mai 2010 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr.430/470/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006.
Ordinul MS/CNAS nr.430/470/2010 prevede urmatoarele:

Art. I
Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 se abroga.

Update: Modificari aduse Codului Fiscal prin Legea nr.76/2010

Incepand cu 14 mai 2010 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 76/2010, prin care a fost aprobata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial  nr. 307/2010.

Modificarile aduse Codului Fiscal sunt:

Impozit minim
De la 14 mai 2010, nu vor mai intra sub incidenta impozitului minim si nu vor mai fi obligati la plata acestuia contribuabilii care se afla in:
– procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;
– dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti. Pentru contribuabilii care se dizolva ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte.

In atentia persoanelor fizice autorizate si a asociatiilor familiale!

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2-5 din OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in Registrul Comertului in temeiul unor acte normative anterioare actului normativ mentionat mai sus, au avut posibilitatea sa functioneze in baza certificatului de inregistrare, emis de Oficiul Registrului Comertului, o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a  ordonantei de urgenta.

Astfel, pana la 27 aprilie 2010, persoanele prevazute mai sus, au avut posibilitatea sa opteze pentru desfasurarea activitatii in una dintre formele prevazute de actul normativ mai sus precizat, respectiv – intreprindere individuala, persoana fizica autorizata sau intreprindere familiala. In consecinta, persoanele care nu si-au exercitat dreptul de optiune trebuie sa inceteze activitatea urmand sa fie radiate din Registrul Comertului, din oficiu, fara nicio alta formalitate.

Programul pentru declaratia privind contributia la asigurarile sociale (pensii) s-a modificat in data de 11.05.2010

Programul pentru angajatori privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat s-a actualizat in data de 11.05.2010, cu versiunea 10.02.

Versiunea 10.02/11.05.2010 aduce urmatoarea actualizare: introduce zilele de 23 si 24 mai ca sarbatori legale (Rusaliile).

Versiunea actualizata a programului este valabil incepand cu luna mai 2010.

Descarca de aici versiunea actualizata a programului.

Sursa: cnpas.ro

Concediul si indemnizatia de maternitate – informatii utile

Intrebare
Buna ziua! Sunt insarcinata in 32 de saptamani si as vrea sa stiu de cand pot sa intru in concediu prenatal si ce acte trebuie sa aduc la firma. Si v-as ruga sa-mi spuneti in cat timp se depune dosarul pentru concediul de crestere al copilului. Multumesc.

Raspuns
Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate, potrivit art.23 din OUG nr.158/2005, actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea dumneavoastra, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice (art.24 din OUG nr.158/2005).

Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul FNUASS. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10 din OUG nr.158/2005 din care se retine doar CAS.

Restituirea TVA

Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare a fost simplificata si imbunatatita prin prevederile Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 263/2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 131/26.02.2010, care se aplica incepand cu deconturile aferente lunii februarie 2010.

Procedura are ca scop final incadrarea fiecarei persoane impozabile intr-o categorie de risc fiscal, in functie de comportamentul sau fiscal, precum si in functie de riscul pe care aceasta il prezinta pentru administratia fiscala. Comportamentul fiscal se stabileste pe baza unor indicatori relevanti, cum ar fi: marimea persoanei impozabile, gradul de conformare fiscala voluntara, s.a.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.