Inmatricularea autovehiculelor – documente fiscale necesare

Prin OPANAF nr. 1.128/26 mai 2009 a fost aprobata procedura de eliberare a „Certificatului privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” si a „Certificatului, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania”.

Certificatul privind atestarea platii TVA in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi
Avand in vedere ca potrivit art. 126 alin. (3) din Codul Fiscal achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, efectuate de orice persoana sunt, din punct de vedere al TVA, operatiuni impozabile in Romania, TVA se datoreaza si se plateste in Romania.

Certificatul privind atestarea platii TVA se utilizeaza pentru atestarea platii TVA de catre persoanele care au efectuat achizitii de mijloace de transport noi din statele membre ale Uniunii Europene (achizitii intracomunitare), in vederea inmatricularii acestora in Romania.

Certificatul se elibereaza de organele fiscale competente persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul Fiscal.

Atentie! Certificatul privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi nu se elibereaza pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul Fiscal.

De asemenea, certificatul nu se elibereaza pentru mijloacele de transport achizitionate din Romania sau importate din afara Uniunii Europene.
Solicitantii care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi trebuie sa depuna la organul fiscal competent un decont special de TVA, formular 301, conform art. 156 indice 3 din Codul Fiscal.
Decontul special de TVA se depune la organul fiscal competent inainte de inmatricularea in Romania a mijlocului de transport nou, dar nu mai tarziu de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare.

Persoana care efectueaza o achizitie de mijloace de transport noi trebuie sa achite TVA in Romania pana la data la care are obligatia depunerii decontului special de TVA.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala solicitantul isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta acesta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

Pentru eliberarea formularului „Certificat privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” solicitantul trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere care trebuie sa cuprinda datele de identificare ale solicitantului, inclusiv codul numeric personal sau codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii. Cererea se depune prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale.

Certificatul se elibereaza in maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii sau pe loc daca solicitantul anexeaza la cerere cel de doilea exemplar al „Decontului special de TVA”, precum si documentul doveditor al platii TVA, in original si copie.

Documentele in original se restituie solicitantului, dupa verificarea conformitatii si inscrierea vizei „conform cu exemplarul 2 al decontului special”, respectiv „conform cu originalul documentului de plata” pe copiile care raman la organul fiscal.

Important! Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport ce au fost livrate cu mai mult de 6 luni inainte de data primei inmatriculari si care prezinta organului fiscal competent o dovada din care sa rezulte ca la data livrarii mijlocului de transport efectuase deplasari care depasesc 6.000 km, nu datoreaza TVA in Romania si nu are obligatia depunerii „Decontului special de TVA”. Toate documentele depuse la organul fiscal competent intocmite intr-o limba straina trebuie sa fie insotite de traduceri in limba romana, certificate de traducatori autorizati.

Prin mijloace de transport noi, in sensul art. 125 indice 1 alin. (3) din Codul Fiscal, se intelege:
– vehiculele terestre cu motor a caror capacitate depaseste 48 cmc sau a caror putere depaseste 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu conditia sa nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni inainte de data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km;
– navele care depasesc 7,5 m lungime cu conditia sa nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni inainte de data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari a caror durata totala depaseste 100 de ore, cu exceptia navelor maritime folosite pentru navigatie in apele internationale si care transporta calatori cu plata ori pentru desfasurarea de activitati comerciale, industriale sau de pescuit ori pentru operatiuni de salvare sau asistenta in larg ori pentru pescuitul de coasta
– aeronavele a caror greutate la decolare depaseste 1.550 kg cu conditia sa nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni inainte de data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat zboruri a caror durata totala depaseste 40 de ore cu exceptia aeronavelor folosite pe liniile aeriene care opereaza cu plata, in principal, pe rute internationale.

Eliberarea certificatului in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datoreaza TVA in Romania
Pentru persoanele care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, in vederea inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania.

Pentru eliberarea formularului „Certificat”, din care rezulta ca nu se datoreaza TVA in Romania pentru achizitiile de mijloace de transport care nu sunt noi, solicitantii trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere, prin posta sau direct la compartimentul de specialitate.

Cererea trebuie sa fie insotita de documentul de achizitie din statul membru al mijlocului de transport, inclusiv documentul din care sa rezulte data primei inmatriculari, si, dupa caz, de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte numarul de kilometri efectuati de mijlocul de transport pana la data la care i-a fost livrat.

Atentie! Dispozitiile Codului penal privind falsul in declaratii sunt aplicabile in mod corespunzator.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 198 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − six =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.