OUG nr.54/2010: Masuri pentru combaterea evaziunii fiscale- modificari aduse Codului de Procedura Fiscala

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.421 din 23 iunie 2010,  au fost aduse modificari si completari Codului de Procedura Fiscala (CPF).

Vezi aici OUG nr.54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale

Principalele prevederi ale ordonantei de urgenta (privind Codului de Procedura Fiscala) sunt:

Extinderea categoriilor de persoane care raspund in solidar cu debitorul in vederea recuperarii creantelor fiscale
Potrivit noului act normativ, vor raspunde in solidar cu debitorul in vederea recuperarii creantelor fiscale si:
– asociatii din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale, pentru obligatiile fiscale datorate de acestea, in conditiile prevazute la art. 20, alaturi de reprezentantii legali care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta;
– tertii popriti, in situatiile prevazute la art. 149 alin. (9), (10), (12) si (15), in limita sumelor sustrase indisponibilizarii.

Pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil, raspund solidar cu acestea urmatoarele persoane:
– persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, au dobandit in orice mod active de la debitorii care si-au provocat astfel insolvabilitatea;
– administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului;
– administratorii care, in perioada exercitarii mandatului, cu rea-credinta, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;
– administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale;
– administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fara ca acestea sa fie cuvenite debitorului.

Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil in conditiile CPF sau declarat insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
– dobandeste, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila a tuturor activelor corporale ale dobanditorului;
– are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decat cei de utilitati, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul in proportie de cel putin jumatate din totalul valoric al tranzactiilor;
– are sau a avut raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Obligatii pentru institutiile de credit in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale ANAF
Institutiile de credit la solicitarea organelor fiscale ale ANAF vor avea obligatia de a furniza informatii si de a comunica toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor care detin dreptul de semnatura, precum si daca debitorul are sau nu inchiriate casete de valori. Informatiile astfel obtinute vor fi utilizate doar in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale ANAF.

Valorificarea operativa a bunurilor perisabile si/sau degradabile sechestrate asiguratoriu
Potrivit noilor prevederi, pentru operativitate bunurile perisabile si/sau degradabile sechestrate asiguratoriu pot fi valorificate:
– de catre debitor cu acordul organului de executare, sumele obtinute consemnandu-se la dispozitia organului de executare;
– prin vanzare in regim de urgenta, (printr-o procedura de evaluare si valorificare la pretul pietei, aprobata de catre organele fiscale, prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui ANAF).

Procedura comunicarii popririi – simplificata
Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa care va fi comunicata tertului poprit, prin oricare din formele de comunicare prevazute la art. 44 din OG nr. 92/2003, republicata, privind CPF nu numai prin scrisoare recomandata. Totodata, va fi instiintat si debitorul despre infiintarea popririi.
Anterior modificarii, prevederile art.149, alin.(5) CPF, mentionau ca procedura comunicarii popririi se efectua numai prin posta, cu confirmare de primire si insotita de titluri executorii certificate.

Nerespectarea obligatiei inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari – sanctionata
Urmare a infiintarii Registrului operatorilor intracomunitari, s-a instituit sanctiune pentru efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru. Fapta se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei (intra in vigoare in 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a actului normativ).

Competente noi pentru ANAF in documentarea faptelor de evaziune fiscala
Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni in conditiile art. 296 indice 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este de competenta organelor fiscale din cadrul ANAF. Procesul-verbal intocmit constituie mijloc de proba in conditiile art. 214 din CPF.

Colaborarea ANAF cu organele de urmarire penala
In conformitate cu noile prevederi, ANAF va colabora cu organele de urmarire penala in urmatoarele situatii:
– atunci cand exista date sau indicii temeinice cu privire la pregatirea sau savarsirea unor infractiuni ce vizeaza bunuri prevazute la art. 135 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ce intra in sfera de aplicare a accizei, organele de urmarire penala pot efectua activitati de constatare, cercetare si conservare de probe;
– atunci cand exista pericol de disparitie a unor mijloace de proba sau de schimbare a unei situatii de fapt si este necesara lamurirea urgenta a unor fapte sau imprejurari ale cauzei, organele de urmarire penala solicita de indata organelor cu atributii de control din cadrul ANAF efectuarea de verificari fiscale conform obiectivelor stabilite;
– in cazuri temeinic justificate, dupa inceperea urmaririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitata ANAF efectuarea de verificari fiscale, conform obiectivelor stabilite.

Rezultatul verificarilor se consemneaza in procese-verbale, care constituie mijloace de proba, dar nu constituie titlu de creanta fiscala in intelesul art. 110 CPF.

Sursa: finantevalcea.ro

Vezi si: OUG nr.54/2010: Masuri pentru combaterea evaziunii fiscale- modificari privind TVA

(Visited 284 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 7 = thirteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.