Declararea si depunerea formularului 394 pentru semestrul I 2010 – precizari

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania au obligatia de a  declara toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania. In vederea indeplinirii acestei obligatii, contribuabilii trebuie sa depuna la unitatea fiscala la care sunt arondati, pana la 26 iulie 2010, inclusiv, formularul 394 „Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”, cod 14.13.01.02/f, pentru semestrul I 2010.

Obligatie
Declaratia se completeaza si se depune semestrial de catre:
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din CF, pentru operatii impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota de 19 sau 9%. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform Titlului VI al CF, este emisa o factura inclusiv pentru avansuri. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare;
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din CF, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19 sau 9%. Declaratia trebuie sa contina  toate facturile care au fost primite in semestrul de raportare.

Atentie!
Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau in cazul operatiunilor pentru care se aplica taxarea inversa.

Termen de depunere
Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii semestrului de raportare si numai daca in semestrul de raportare au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare. In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni in datele declarate sau in cazul in care una sau mai multe facturi sunt emise in cursul unui semestru, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata care inlocuieste declaratia informativa depusa initial.

Procedura declararii
Declaratia se depune in format electronic, pe suport electronic, insotita de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii. In formatul hartie se depune doar prima pagina a declaratiei.

Formatul electronic al declaratiei se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul  Finantelor Publice care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de aici.

Contribuabilii care au obligatia completarii si transmiterii declaratiei vor acorda maxima atentie:
– indeplinirii obligatiei de depunere a declaratiei;
– corectitudinii codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, precum si corectitudinea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA ale persoanelor impozabile mentionate in „Lista livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate pe teritoriul national” si in „Lista achizitiilor de bunuri /prestarilor de servicii efectuate pe teritoriul national”, din punctul de vedere al structurii acestora;
– corectarii, prin depunerea unei noi declaratii corect completata, pana cel mai tarziu la data de 25 a celei de-a doua luni dupa termenul legal de depunere, a declaratiei informative depuse in situatia in care primesc notificari din partea organului fiscal pentru corectarea declaratiei.
– depunerii Declaratiei 394 in situatia in care primesc notificari pentru nedepunerea declaratiei.

Sanctiuni
Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei se sanctioneaza, conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala, cu amenda de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice si de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice.

Baza legala:
Ordin nr. 702 din 14 mai 2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 376/2007 privind declararea livrarilor si a achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA; Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, art. .219 alin. (1), lit. f),  coroborat cu alin. (2), lit. c).

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 452 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.