OPANAF nr.2157/2010: Depunerea online a formularului 318 si a formularului 319

Pe site-ul www.anaf.ro a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.157/2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art.1472 alin. (2) din Codul fiscal” si a formularului (319) “Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art.1472 alin.(2) din Codul fiscal si ale pct.491 alin.(8) din normele metodologice”.

OPANAF nr.2157/2010 prevede urmatoarele:
Art. 1
Formularul (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art.1472 alin.(2) din Codul fiscal” si formularul (319) „Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art.1472 alin.(2) din Codul fiscal si ale pct.491 alin.(8) din normele metodologice”, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3/2010, se depun prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Art. 2
Semnarea formularelor prevazute la art.1 se realizeaza prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.

Art. 3
Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise in conditiile Legii nr.455/2001 se face potrivit dispozitiilor Capitolului III din Ordinul ministrului finantelor publice nr.858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
Persoana fizica straina, care nu are obligatia inregistrarii fiscale in Romania si care solicita inregistrarea certificatului digital calificat pentru depunerea formularelor prevazute la art.1 inscrie, in rubrica „CNP” din „Documentul de confirmare a certificatului digital calificat” si in rubrica „CNP/NIF” din formularul (150) „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, un cod alfa-numeric format din data nasterii si codul ISO 3166 – alpha 2 al tarii de rezidenta.

Art. 5
(1) Persoana imputernicita pentru depunerea formularelor prevazute la art.1 transmite formularul (150) „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, la registratura sau prin posta cu confirmare de primire.
(2) Cererea prevazuta la alin.(1) se transmite insotita de documentul de identitate al persoanei fizice care solicita dreptul de utilizare a certificatului digital calificat, in original sau in copie legalizata, precum si de documentul eliberat de contribuabilul pentru care se depun formularele prevazute la art.1, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna respectivele formulare pentru contribuabil, in original sau copie legalizata.
(3) Pentru documentele de la alin.(2) emise intr-o limba straina se aplica prevederile art.8 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: anaf.ro

(Visited 226 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four × 9 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.