Proiect de Ordin: Modelul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor prin retinere la sursa

Pe www.anaf.ro a fost publicat proiectul de Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea OPANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Proiectul de Ordin prevede urmatoarele:
Art.I.
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaiei, Partea I nr.70 din 30 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Anexa nr.1 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs se modifica si se inlocuieste cu Anexa, care face parte integranta din prezentul ordin.

2. Anexa nr.8 „Instructiuni de completare a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs” se modifica dupa cum urmeaza:
a) Dupa alineatul a), subpct.1.1. „Lunar”, pct.1 „Termenul de depunerea a declaratiei”, Cap.I.„Depunerea declaratiei”, se introduce un nou alineat, alineatul a^1) , cu urmatorul cuprins:

„a^1) Varsaminte din reducerea drepturilor salariale;”

b) Textul de la lit.b), subpct.1.4. „Alte termene”, pct.1 „Termenul de depunerea a declaratiei”, Cap.I.„Depunerea declaratiei”, se elimina;

c) Textul de la lit.c), subpct.1.4. „Alte termene”, pct.1 „Termenul de depunerea a declaratiei”, Cap.I.„Depunerea declaratiei” se completeaza, dupa cum urmeaza:

„c) pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozitul pe veniturile din dobanzi, in cazul imprumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozitul pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale.”;

d) Primul paragraf de la pct.3.1., Sectiunea B, “Date privind creanta fiscala” se modifica, dupa cum urmeaza:

“3.1. Tabelul de la pct. I “Impozite si taxe care se platesc in contul unic” se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile nr. 1–18, 20-24, 27-30 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr.15”;

e) Primul paragraf de la subpct.3.1.1., pct.3.1, Sectiunea B, “Date privind creanta fiscala”, se modifica, dupa cum urmeaza:

„3.1.1. (1) Pentru impozitele si taxele cuprinse la pozitiile nr.1, 5-18, 20–24, 27 si 28 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr.15, formularul se completeaza astfel:”;

f) Textul de la pct.3.2., Sectiunea B, “Date privind creanta fiscala”, se modifica, dupa cum urmeaza:

„3.2. Tabelul de la pct. II ” Impozite si taxe care nu se platesc in contul unic” se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile nr.19, 25, 26 si 31 – 54 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15.

Randul “Total obligatii de plata”: se inscrie suma reprezentand totalul obligatiilor de plata pentru perioada de raportare, reprezentand impozite si taxe care nu se platesc in contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 3 “Suma de plata”.”

g) Primul paragraf de la subpct.3.2.1, pct.3.2, Sectiunea B, “Date privind creanta fiscala”, se modifica, dupa cum urmeaza:

„3.2.1. Obligatiile prevazute la pozitiile nr.31 – 51 si 53 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr.15, se declara de catre operatorii economici, platitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale prevederilor normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, dupa cum urmeaza:”

h) Dupa subpct.3.2.2., pct.3.2, Sectiunea B, “Date privind creanta fiscala” se introduce un nou subpunct, subpct.3.2.3., cu urmatorul cuprins:

„3.2.3. Obligatiile prevazute la pozitiile nr. 19, 25, 26 si 54 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 se declara dupa cum urmeaza:

Randul 1 “Suma datorata”: se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare.

Randul 3 “Suma de plata”: se inscrie suma de la randul 1.”

3. La Anexa nr.15 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat”, dupa pozitia 52, se introduc pozitiile 53 si 54, dupa cum urmeaza:

Nr.crt. Denumire creanta fiscala Temei legal
53. Accize pentru alte produse energetice Art. 206^16 si 206^52 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
54. Varsaminte din reducerea drepturilor salariale Legea nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

Art.II.
Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu declararea obligatiilor de plata
aferente …………………….

Art.III.
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de
reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia
generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a
municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.IV – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Emis la Bucuresti, la …………………………

Vezi aici Anexa la proiectul de Ordin

Sursa: anaf.ro

(Visited 181 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 − = three

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.