Regimul Registrului operatorilor intracomunitari intra in vigoare incepand de luni, 2 august 2010

Contribuabilii,  persoane impozabile si persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, care intentioneaza sa  desfasoare dupa data de 1 august 2010 operatiuni intracomunitare, trebuie sa solicite organelor fiscale competente inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.

Operatiunile intracomunitare pentru care este obligatorie inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari sunt:
– livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania si care sunt scutite de taxa potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) literele a) si d) din Codul fiscal;
– livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
– prestari de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
– achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
– achizitii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite in Comunitate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania.

Procedura inscrierii
In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa completeze si sa depuna, la organul fiscal competent,  formularul 095 „Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” si certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni si ale administratorilor.

In cazul in care, in ceritifcatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente, eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile mentionate mai sus.

In cazul in care, in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni, contribuabilii vor prezenta copiile hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, dupa caz, din cadrul ANAF, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile mentionate mai sus.

Atentie! Persoanele fizice care solicita inscrierea in Registrul operatorilor i ntracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.

Important! Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna, la organul fiscal competent, cererea de inscriere odata cu „Cererea de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare” sau, dupa caz, cu declaratiile de inregistrare fiscala/ de  mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din Codul fiscal.

Obligativitatea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari intervine:
– la data solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile si persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 din Codul fiscal, daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare mentionate mai sus;
– inainte de efectuarea operatiunilor intracomunitare amintite, de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153 indice 1 din Codul fiscal.

Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

Pentru cererile depuse si aprobate pana la data de 1 august 2010, data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari va fi 1 august 2010.

In cazul cererilor depuse dupa 1 august 2010, data inregistrarii va fi data comunicarii deciziei de catre organul fiscal competent.

Nu pot fi inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari:
– persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA;
– persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare o actiune penala si/sau au inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu operatiuni intracomunitare.

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie emisa de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu in urmatoarele cazuri:
– persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii,
– persoanele impozabile se afla in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;
– persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 sau 153 indice 1 din Codul fiscal, in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158 indice 2 alin. (1)  Codul fiscal;
– persoanele inregistrate in scopuri de TVA solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
– persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu operatiuni intracomunitare.

Important! Persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 si 153 indice 1 din Codul fiscal.

Atentie! Incepand cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informatii in domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informatiile din Registrul operatorilor intracomunitari.

Contraventii si sanctiuni
Efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedura Fiscala introdus prin OUG nr. 54/2010.

Baza legala: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 421/23.06.2010; Ordinul presedinteului ANAF nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial nr. 429/25.06.2010.

Sursa: finantevalcea.ro


(Visited 345 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − 6 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.