Daily Archives: 28/07/2010

Intocmirea si depunerea bilantului la 30 iunie 2010 – precizari

Operatori economicii, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate vor depune raportarile contabile la 30 iunie 2010 la unitatile fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in raza carora sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, pana cel traziu la data de 13 august 2010.

Raportarile contabile se pot depune fie la registratura unitatilor teritoriale, fie la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.

Raportarile contabile la 30 iunie 2010 cuprind trei formulare:
– Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cod 10;
– Contul de profit si pierdere, cod 20;
– Date informative, cod 30.

Operatorii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2010, impreuna cu exemplarele listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerului Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

Certificatul de amanare de la plata in vama a TVA

In Monitorul Oficial nr. 517/26.07.2010 a fost publicat Ordinul nr.1.996/16.07.2010 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 500/2007.

Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se elibereaza la solicitarea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal care au realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se solicita eliberarea certificatului importuri din teritorii si state terte, astfel cum sunt definite la art. 125 indice 2 din Codul Fiscal, a caror valoare cumulata este de cel putin 100 milioane lei (150 milioane lei valoarea anterioara). In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.