Intocmirea si depunerea bilantului la 30 iunie 2010 – precizari

Operatori economicii, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate vor depune raportarile contabile la 30 iunie 2010 la unitatile fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in raza carora sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, pana cel traziu la data de 13 august 2010.

Raportarile contabile se pot depune fie la registratura unitatilor teritoriale, fie la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.

Raportarile contabile la 30 iunie 2010 cuprind trei formulare:
– Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cod 10;
– Contul de profit si pierdere, cod 20;
– Date informative, cod 30.

Operatorii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2010, impreuna cu exemplarele listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerului Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

Important!
Raportarile contabile la 30 iunie 2010 trebuie sa fie semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar si calitatea acestora:
– director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR din Romania.

Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

Formatul electronic al raportarilor contabile continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerului Finantelor Publice, care este pus la dispozitia operatorilor economici gratuit de unitatile teritoriale sau poate fi descarcat de aici.

Atentie!
Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2010,  nu intocmesc raportarile contabile la 30 iunie 2010, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda datele de identificare ale entitatii:
– denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare)
– adresa si numarul de telefon
– numarul de inregistrare la registrul comertului
– codul unic de inregistrare
– capitalul social.

O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Sanctiuni
Nedepunerea raportarilor contabile listate, semnate si stampilate sau a declaratiilor mentionate mai sus, dupa caz, se sanctioneaza cu amenda:
– de la 1.000 la 3.000 lei, daca perioada de intarziere pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice este cuprinsa intre 15 si 30 de zile lucratoare;
– de la 1.500 la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

Baza legala
Ordinul nr.1.879/22.06.2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici publicat in Monitorul Oficial nr. 447/01.07.2010

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 248 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three + 4 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.