Daily Archives: 29/07/2010

Atentie! Aplicatia “Atlas Asigurati ” s-a actualizat din nou in data de 28.07.2010

Aplicatia pentru completarea declaratiilor privind contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia pentru concedii si indemnizatii “Atlas Asigurati” a fost actualizata din nou, in data de 28.07.2010, cu versiunea 2.08.

Modificarile aduse de versiunea 2.08/28.07.2010:
– pentru perioada 01.2006 – 11.2006 se aplica algoritmul de calcul al zilelor suportate de la vremea respectiva.

Aplicatia “Atlas Asigurati”- versiunea 2.08, publicata pe site-ul CASMB, pentru intocmirea declaratiilor lunare poate fi descarcata de aici.

Afla aici cum se vor impozita veniturile de natura profesionala, altele decat cele salariale

Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicate spre dezbatere publica pe www.mfinante.ro, prevad urmatoarele:

Art.1 – (1) Prin sintagma „venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale”, denumite in continuare venituri de natura profesionala, prevazuta la art. III alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se intelege veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat activitatile definite ca dependente potrivit art. 7 alin.(1) pct. 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati desfasurate de aceasta persoana in afara unei relatii de angajare.

Normele de aplicare a OUG nr.58/2010 referitoare si la drepturile de autor vor fi aprobate luni, 2 august 2010

Guvernul se va reuni luni, 2 augut 2010, pentru a adopta normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal referitoare si la drepturile de autor. In sedinta de miercuri, 28 iulie 2010, actul normativ a fost analizat de membrii Cabinetului, in prima lectura.

Proiectul de Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, precum si de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale a fost publicat, spre dezbatere publica, pe www.mfinante.ro.

OUG nr.58/2010: Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoanele nerezidente

In Monitorul Oficial nr.431/2010 a fost publicata OUG nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Iata principalele modificari cu aplicabilitate de la 1 iulie 2010 privind impozitul pe profit si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoanele nerezidente.

Impozitul pe profit
Persoana juridica romana va putea beneficia de credit fiscal pentru impozitul platit unui stat strain daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca  prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.

Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. In acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

Persoanele care trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar pentru inscrierea in ROI – precizari

Pentru a urgenta solicitarile operatorilor intracomunitari de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari, care intra in vigoare la data de 1 august 2010, Ministerul Finantelor Publice atrage atentia asupra continutului normelor metodologice, care aduc precizari cu privire la persoanele care trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar.

Astfel:
(1) In cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania, prin asociati si administratori se intelege numai asociatii si administratorii societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul societatilor pe actiuni, inclusiv a celor in comandita pe actiuni, care au sediul activitatii economice in Romania, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu si al asociatilor.

(3) Institutiile publice, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite in Romania, care nu sunt constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au obligatia prezentarii cazierului judiciar, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.