OUG nr.58/2010: Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoanele nerezidente

In Monitorul Oficial nr.431/2010 a fost publicata OUG nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Iata principalele modificari cu aplicabilitate de la 1 iulie 2010 privind impozitul pe profit si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoanele nerezidente.

Impozitul pe profit
Persoana juridica romana va putea beneficia de credit fiscal pentru impozitul platit unui stat strain daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca  prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.

Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. In acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

Impozitul pe dividende – retinere,declarare si plata
In ceea ce priveste declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende, o persoana juridica romana care distribuie/plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat.
Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/platit unei persoane juridice romane.

Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul.In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pina la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

Aceste prevederi  nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana:
– unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora inclusiv;
– fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;
– organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane.

Cota de impozit pe dividende de 16% se aplica si asupra sumelor distribuite/platite fondurilor deschise de investitii, incadrate astfel, potrivit reglementarilor privind piata de capital.

Pierderi realizate printr-un sediu permanent din strainatate
Pierderile realizate printr-un sediu permanent din strainatate, inregistrate pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, se recupereaza potrivit prevederilor in vigoare pana la aceasta data.
Pentru anul 2010, pierderile realizate printr-un sediu permanent situat intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri se determina luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate de la inceputul anului fiscal.

Impozitul pe veniturile nerezidentilor
Impozitarea veniturilor obtinute din dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente detinute de persoane nerezidente, a dobanzii la instrumente/titluri de creanta emise de societatile comerciale romane, constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare reglementata de autoritatea in domeniu a statului in care se afla aceasta piata si dobanda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta, veniturile din economii sub forma platilor de dobanda obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene

Impozitarea dobanzii la depozitele la termen si/sau instrumentele de economisire, realizata din Romania de persoanele fizice rezidente in alte state decat cele ale Uniunii Europene.
Impozitarea veniturilor obtinute de nerezidenti din Romania, care presteaza servicii de consultanta asistenta tehnica si alte servicii similare in orice domeniu, in cadrul contractelor finantate prin imprumut, credit sau alt acord financiar incheiat intre organisme financiare internationale si statul roman ori persoane juridice romane, inclusiv autoritati publice.

Majorarea cotei de impunere a venitului obtinut din jocuri de noroc de la 20% la 25% pentru persoane nerezidente.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 157 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 + nine =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.