OPANAF nr.2221/2010: Clarificari privind certificatul de cazier judiciar necesar la inscrierea in ROI

In Monitorul Oficial nr. 527 din 28 iulie 2010 a fost publicatOPANAF nr. 2221/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF 2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

In acest sens este instituita in sarcina contribuabilului obligatia de a depune certificatul de cazier judiciar al asociatilor si al administratorilor.

OPANAF nr.2221/2010 prevede:

Art.I – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 429 din 25 iunie 2010, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1. La Anexa nr.1, Capitolul II, Sectiunea 1, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4.
(1) In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente, eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 158^2 alin.(1) din Codul fiscal.
(2) In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori si s-a dispus trimiterea in judecata, contribuabilii trebuie sa prezinte documente eliberate de organele competente, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal .”

2. La Anexa nr.1, Capitolul II, Sectiunea 1, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” 5.
(1) In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni si/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni si/sau alte documente eliberate de organele competente, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, dupa caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
(2) Serviciul/compartimentul juridic va emite documentul care va fi semnat de seful serviciului/compartimentului juridic si de conducatorul organului din care face parte acest serviciu/compartiment, in maxim 5 zile de la data depunerii, de catre contribuabil, a documentelor prevazute la alin.(1).”

Art.II- Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.III – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala juridica, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

(Visited 204 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


two − 2 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.