OPANAF nr.2289/2010: Emiterea si comunicarea unor acte administrativ-fiscale

In Monitorul Oficial nr.573/12.08.2010 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita.

Emiterea si comunicarea deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale accesorii sub o anumita limita
Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii se emit trimestrial, pentru toti debitorii. Fac exceptie debitorii care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata.
Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere se emit o singura data trimestrial, pentru obligatiile fiscale principale care au implinit 90 de zile de la scadenta.

Exceptii! Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii se emit dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatiile fiscale principale restante astfel:
– pentru debitorii care au calitatea de mari contribuabili in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste 1.500 lei;
– pentru debitorii care au calitatea de contribuabili mijlocii in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste 1.000 lei;
– pentru celelalte categorii de debitori in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste 500 lei;
– pentru contribuabilii persoane fizice in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste 100 lei.

Important! Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii se poate emite si comunica debitorului ori de cate ori acesta solicita achitarea obligatiilor fiscale accesorii, cu conditia ca decizia sa fie confirmata de primire, iar datele din confirmarea de primire sa fie introduse in sistemul informatic, precum si atunci cand se constata pericolul prescrierii dreptului de a stabili obligatii fiscale.

Emiterea si comunicarea somatiei si a titlului executoriu pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
Somatia si titlul executoriu se emit dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatiile fiscale restante in urmatoarele situatii:
– pentru debitorii care au calitatea de mari contribuabili in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 1.500 lei;
– pentru debitorii care au calitatea de contribuabili mijlocii in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 1.000 lei;
– pentru celelalte categorii de debitori in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 500 lei;
– pentru contribuabilii persoane fizice in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 100 lei.

Important! Somatia si titlul executoriu se emit si se comunica debitorului ori de cate ori se constata pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silita.
Dupa emitere, atat deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii, cat si actele de executare (somatii si titluri executorii) se comunica potrivit art. 44 din Codul de Procedura Fiscala aprobat prin OG nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 290 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 × four =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.