Daily Archives: 23/08/2010

Declararea contributiei la casa de sanatate pentru veniturile de natura profesionala este reglementata prin Legea nr.95/2006

Potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar fiscale, orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit – 16%. Pentru aceste venituri se datoreaza contributii individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj.

Contribuabilii au obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Pentru veniturile de natură profesionala contributia de asigurari sociale de sanatate se declara si se plateste de persoana care le realizeaza la termenele stabilite in Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Descarca de aici Declaratia privind obligatiile de constituire si plata la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca.

Declaratia de asigurare in sistemul public de pensii pentru venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale

Modelul declaratiei privind asigurarea in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor sociale, conform art.III alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale a fost publicat pe www.cnpas.org.

Descarca de aici:
Modelul declaratiei prvind asigurarea in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale.

Modelul declaratiei pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale

Incepand de astazi, 23 august 2010, un nou program de lucru la Finante Publice

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 2161/19.08.2010 prin care, incepand de astazi, 23.08.2010, programul de lucru pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice, pentru personalul din aparatul propriu al A.N.A.F. si pentru personalul din unitatile subordonate acesteia, va fi zilnic, de luni pana joi, intre orele 8:00 – 16:30, iar vineri intre orele 8:00 – 14:00.

Cu aceeasi data, programul de lucru cu publicul este stabilit astfel incat sa se asigure accesul contribuabililor zilnic, intre orele 8:30 – 16:30, iar in ziua de miercuri intre orele 8:30 – 18:30.

Raspunderea solidara in procedura recuperarii creantelor fiscale

Conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala, platitor al obligatiei fiscale este debitorul sau persoana care in numele debitorului, conform legii are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume datorate bugetului general consolidat.

Pentru obligatiile de plata restante ale debitorului, raspund solidar cu acesta si alte categorii de persoane.

Astfel, categoriile de persoane care raspund in solidar cu debitorul in vederea recuperarii creantelor fiscale sunt:
– asociatii din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale, pentru obligatiile fiscale datorate de acestea, in conditiile prevazute la art. 20 din Codul de Procedura Fiscala, alaturi de reprezentantii legali care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta;
– tertii popriti, in situatiile prevazute la art. 149 alin. (9), (10), (12) si (15) din Codul de Procedura Fiscala, in limita sumelor sustrase indisponibilizarii.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.