In atentia persoanelor care obtin venituri profesionale, conform OUG nr.58/2010 – precizari privind depunerea declaratiilor

Va prezentam cateva precizari referitoare la depunerea declaratiilor privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj, in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, contributia de asigurari sociale (pensii) si contributia de asigurari sociale de sanatate conform art. III alin. (2) din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Declaratia si contributia individuala de asigurari sociale (pensii)
Descarca de aici Declaratia pentru pensii conform OUG nr.58/2010

Declaratia de asigurare se depune pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara celei in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate. Pentru Municipiul Bucuresti, declaratia de asigurare se depune la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, respectiv Calea Vitan nr.6, sector 3.

Declaratia poate fi depusa si prin posta, cu confirmare de primire, si va fi insotita de copia dupa cartea de identitate a titularului, certificat de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice autorizate, copie dupa decizia de impunere de la Administratia financiara si declaratie pe propria raspundere ca detine venitul mentionat in declaratie.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, datoreaza contributii individuale de asigurari sociale in cota de 10,5 % din venitul net realizat.
Venitul net realizat este determinat in cazul contabilitatii in partida simpla, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, conform prevederilor Codului Fiscal, iar in cazul normelor anuale de venit este determinat pe baza acestor norme anuale de venit.

Venitul net asigurat nu poate depasi plafonul de 5 salarii medii brute pe economie. Pentru anul 2010, salariul mediu brut pe economie este de 1836 lei.

Atentie! In vederea evitarii dublei impuneri, in baza uneia si aceleiasi calitati (persoana care realizeaza in mod independent venituri de natura profesionala), este exclus ca, pentru aceeasi luna, sa se efectueze o plata a contributiei de asigurari sociale pentru declaratia depusa in baza Legii nr.19/2000 si o alta pentru declaratia depusa in baza art.III din OUG nr.58/2010.

Activitatile desfasurate in mod independent, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite conform prevederilor Legii nr.8 /1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente. Persoanele care se regasesc in aceasta situatie se asigura, in mod obligatoriu, potrivit prevederilor OUG nr.58/2010, pe declaratia de asigurare mentionata mai sus. Cota de contributie de asigurari sociale este de 10,5% din venitul net realizat.

Pentru asiguratii individuali cu domiciliul in municipiul Bucuresti, plata contributiei de asigurari sociale se face in conturile Trezoreriei, dupa cum urmeaza:
Sectorul 1: RO45 TREZ  7012 2210 304X XXXX
Sectorul 2:  RO67 TREZ  7022 2210 304X XXXX
Sectorul 3: RO89 TREZ  7032 2210 304X XXXX
Sectorul 4: RO14 TREZ  7042 2210 304X XXXX
Sectorul 5: RO36 TREZ  7052 2210 304X XXXX
Sectorul 6: RO58 TREZ  7062 2210 304X XXXX

Platitorii trebuie sa specifice pe ordinul de plata ca beneficiarul este Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, codul fiscal este 13601150 iar la obiectul platii trebuie sa mentioneze si OUG nr.58/2010.

Declaratia si contributia individuala de asigurari sociale pentru somaj
Descarca de aici Declaratia pentru somaj conform OUG nr.58/2010

Pentru asiguratii cu domiciliul in muncicipiul Bucuresti, declaratia aferenta lunii iulie 2010 se depune la sediul AMOFM Bucuresti, str. Spataru Preda, nr.12 sau se poate transmite prin posta cu confirmare de primire.

Referitor la O.U.G. 58/2010, fiecare persoana care depune declaratii, conform Ordinului nr. 599/2010 al Presedintelui A.N.O.F.M., are obligatia de a plati contributia individuala la Bugetul Asigurarilor pentru Somaj, in cota de 0,5%, in contul:  RO69 TREZ 7052 8210 409X XXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 5, beneficiar: A.M.O.F.M. Bucuresti, CUI: 11353261.

Plata se poate efectua prin: mandat postal, ordin de plata, foaie de varsamant la Trezoreria Statului Sector 5 sau la casieria A.M.O.F.M. Bucuresti din  str. Spataru Preda nr. 12, sector 5, Bucuresti.

Declaratia si contributia de asigurari sociale de sanatate
Descarca de aici Declaratia pentru sanatate conform OUG nr.58/2010

Pentru veniturile de natura profesionala, contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste de persoana care le realizeaza la termenele stabilite de Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
– persoanele fizice autorizate: trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru;
– persoane care obtin venituri din drept de autor, conventii civile: anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui pentru care se face plata.

Baza de calcul a contributiei o constituie cuantumul net al veniturilor de natura profesionala realizat lunar, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului. Baza de calcul este limitata la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara , daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Declaratia se depune anual la casa de asigurari de sanatate aleasa in mod liber, pana la primul termen de plata, pentru anul fiscal in curs.

Nedepunerea declaratiilor in termenele stabilite de Legea 95/2006 constituie contraventie.

Inregistrarea si gestionarea declaratiilor pentru contributiile datorate asupra veniturilor de natura profesionala, completate conform prevederilor Anexei 2 din Hotararea Guvernului nr. 791/2010 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, se asigura de catre casa teritoriala de pensii, agentia pentru ocuparea fortei de munca sau casa nationala de ssigurari de sanatate, dupa caz.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu are competente in gestionarea declaratiilor mentionate anterior.

Vezi  si:
O.U.G. 58/2010

H.G. 791/2010

Ordin A.N.O.F.M. 599/2010

(Visited 308 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.