Achizitii de mijloace de transport noi – tratament fiscal al TVA

Achizitia intracomunitara de mijloace de transport noi efectuata cu plata in Romania este considerata operatiune impozabila in sensul taxei pe valoarea adaugata si se supune TVA in Romania:
– indiferent de calitatea vanzatorului;
– indiferent de calitatea cumparatorului (persoana impozabila, persoana juridica neimpozabila, persoana fizica);
– fara aplicarea unui plafon.

Mijloacele de transport noi sunt cele definite potrivit Codului Fiscal art. 125 indice 1 alin. (3) lit. a) si care indeplinesc conditiile de la lit. b), respectiv:
a) mijloacele de transport reprezinta o nava care depaseste 7,5 m lungime, o aeronava a carei greutate la decolare depaseste 1.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a carui capacitate depaseste 48 cmc sau a carui putere depaseste 7,2 kw, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu exceptia:
1. navelor maritime folosite pentru navigatie in apele internationale si care transporta calatori cu plata sau pentru desfasurarea de activitati comerciale, industriale sau de pescuit ori pentru operatiuni de salvare sau asistenta in larg ori pentru pescuitul de coasta; si
2. aeronavelor folosite pe liniile aeriene care opereaza cu plata, in principal, pe rute internationale;
b) conditiile care trebuie indeplinite sunt:
– in cazul unui vehicul terestru, acesta sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km;
– in cazul unei nave maritime, sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari a caror durata totala depaseste 100 de ore;
– in cazul unei aeronave, sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat zboruri a caror durata totala depaseste 40 de ore.

Persoane obligate la plata
Persoanele fizice datoreaza TVA pentru mijloacele de transport noi achizitionate pentru uzul personal si platesc taxa efectiv folosind codul numeric personal fara a avea obligatia depunerii decontului special de TVA (formular cod 301).

Persoanele inregistrate normal in scopuri de TVA sunt obligate la plata TVA, dar nu fac plata efectiva, ci inregistreaza taxa in decont (formular cod 300) atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, la fel ca si pentru orice alta achizitie intracomunitara;

Persoanele neinregistrate in scopuri de TVA si persoanele inregistrate special numai pentru achizitii intracomunitare platesc efectiv TVA si depun decont special, formular 301.

Modelul si continutul formularului 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata” este aprobat prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata” si se depune la organul fiscal competent inainte de inmatricularea in Romania a mijlocului de transport nou, dar nu mai tarziu de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare.

Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi trebuie sa achite TVA in Romania pana la data la care are obligatia depunerii decontului special de taxa pe valoarea adaugata.

Atentie! Persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul Fiscal, care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport ce au fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data primei inmatriculari si care prezinta organului fiscal competent o dovada din care sa rezulte ca la data livrarii mijlocul de transport efectuase deplasari care depasesc 6.000 km (mijloace de transport care nu sunt noi), nu datoreaza TVA in Romania si, prin urmare, nu au obligatia depunerii “Decontului special de taxa pe valoarea adaugata”.

Eliberarea certificatului privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi
In vederea inmatricularii in Romania a mijloacelor de transport noi achizitionate din statele membre ale Uniunii Europene de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, organele fiscale elibereaza un certificat care atesta plata TVA .

Pentru a solicita eliberarea formularului “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, solicitantul care a efectuat achizitia intracomunitara de mijloace de transport noi trebuie sa depuna o cerere la organul fiscal competent.

Cererea trebuie sa cuprinda datele de identificare ale solicitantului, inclusiv codul numeric personal si, dupa caz, codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii, atribuit conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal.

Cererea se depune prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale.

Certificatul se elibereaza in maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

Important! Pentru eliberarea pe loc a certificatului, solicitantul trebuie sa anexeze la cerere cel de-al doilea exemplar al “Decontului special de taxa pe valoarea adaugata”, care ramane la contribuabil, dupa inregistrarea la organul fiscal a primului exemplar, precum si documentul doveditor al platii TVA, in copie si in original.

Documentele in original se restituie solicitantului, dupa verificarea conformitatii si inscrierea vizei “conform cu exemplarul 2 al decontului special”, respectiv “conform cu originalul documentului de plata” pe copiile care raman la organul fiscal.

Baza legala: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, (art.125 indice 1 alin. (3) lit. b, art. 126 alin. (3) lit. a si b, art. 151, art. 153 indice 1, art. 156 indice 3 alin. (3), art. 157), OMFP nr. 1128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” si “Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora, OPANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) “Decont special de taxa pe valoarea adaugata.”

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 337 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.