OUG nr.78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.118/2010

In Monitorul Oficial nr.614 din 31 august 2010 a fost publigata OUG nr.78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar.

OUG nr.78/2010 prevede urmatoarele:

Art. I.
Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.”
2. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Cu sumele rezultate din reducerea drepturilor salariale pentru personalul din cadrul Bancii Nationale a Romaniei se majoreaza, prin derogare de la prevederile art. 39 si 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, rezervele statutare ale acesteia.”

Art. II.
Cu sumele rezultate din reducerea drepturilor salariale ale personalului din cadrul Bancii Nationale a Romaniei care, pana la momentul intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, nu au fost virate catre bugetul statului se majoreaza, prin derogare de la prevederile art. 39 si 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, rezervele statutare ale acesteia.

(Visited 191 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three × 8 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.