Inregistrarea speciala in scopuri de TVA

Inregistrarea speciala in scopuri de TVA este reglementata de articolul 153 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF) cu modificarile si completarile ulterioare si punctul 67 din normele metodologice de aplicare a CF.

Persoanele obligate sa se inregistreze conform art. 153 indice 1 CF
Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform articolului mentionat:
– persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 CF, care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara (10.000 euro la cursul de schimb de la data aderarii, respectiv 3,3817 lei/euro);
persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 CF, daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2) CF, inainte de prestarea serviciului;
– persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 , daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2) CF, inaintea primirii serviciilor respective.

Important! Inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 CF, pentru prestari si achizitii de servicii intracomunitare se solicita numai de persoanele care nu sunt deja inregistrate normal in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din CF, sau pentru achizitiile intracomunitare de bunuri conform art. 153 alin. (1) lit. a) din CF, si numai in cazul serviciilor intracomunitare pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din CF, (operatiuni desfasurate intre persoane impozabile), sau echivalentul acestui articol din legislatia altui stat membru, altele decat cele scutite de taxa.

Nu se va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din CF daca serviciile se incadreaza pe oricare din exceptiile prevazute la art. 133 alin. (3) – (7) din CF. De asemenea, nu se va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din CF in cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din CF, dar nu sunt servicii intracomunitare, respectiv sunt prestate de o persoana impozabila din Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii, sau sunt prestate de o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii in beneficiul unei persoane impozabile stabilite in Romania.

De retinut! Au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 153 indice 1 din CF, numai persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania.

Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 153 CF, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform art.153 indice 1 CF, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare.

Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila care nu este inregistrata potrivit art. 153 din CF, si care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri accizabile, nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 indice 1 din CF, pentru plata taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.

De asemenea, orice persoana care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace noi de transport, care nu este inregistrata potrivit art. 153 din CF, nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 indice 1 din CF, pentru plata taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.

Formulare utilizate pentru inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 153 indice 1 CF
Contribuabilii care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 vor depune „Declaratia de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratia de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii”, cod 091, conform OMFP nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

Declaratiile se depun, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal unde contribuabilul isi are sediul activitatii economice

Valabilitatea inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 CF
In cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea in conditiile art. 153 indice 1 din C F, inregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerata valabila de la data solicitarii inregistrarii.

Important! Persoanele inregistrate conform articolului de mai sus din CF nu pot comunica acest cod pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre alte persoane din tara, acesta fiind comunicat altor persoane numai pentru achizitii intracomunitare de bunuri, pentru prestari de servicii intracomunitare si pentru achizitii de servicii intracomunitare.

Anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA potrivit art. 153 indice 1 CF
Persoana inregistrata in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri poate solicita anularea inregistrarii sale oricand, dupa expirarea anului calendaristic urmator celui in care a fost inregistrata, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care face solicitarea sau in anul calendaristic anterior si daca nu si-a exercitat optiunea pentru inregistrare.

Persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 prin optiune, poate solicita anularea inregistrarii oricand dupa expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaza anului in care a optat pentru inregistrare, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care depune aceasta solicitare sau in anul calendaristic anterior, daca nu si-a exercitat optiunea pentru inregistrare.

Persoana inregistrata potrivit art. 153 indice 1 pentru prestari si achizitii de servicii intracomunitare poate solicita anularea inregistrarii sale oricand dupa expirarea anului calendaristic in care a fost inregistrata, cu exceptia situatiei in care trebuie sa ramana inregistrata.

In cazul in care o persoana solicita anularea inregistrarii in conditiile de mai sus, inregistrarea respectivei persoane se va considera anulata din prima zi a anului calendaristic in care se face cererea de anulare.

Atentie! Daca dupa expirarea anului calendaristic prevazut in cazul inregistrarii obligatorie conform art. 153 indice 1 CF sau a celor 2 ani calendaristici in cazul inregistrarii prin optiune, care urmeaza celui in care s-a efectuat inregistrarea, persoana impozabila efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA obtinut, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu exceptia cazului in care a depasit plafonul de achizitii intracomunitare.

Obligatii declarative
Contribuabilii inregistrati potrivit art. 153 indice 1 pentru achizitii intracomunitare de bunuri, prestari si achizitii de servicii intracomunitare au obligatia sa depuna Decontul special de taxa, cod 301, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate, conform OPANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”. Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.

De asemenea, contribuabilii inregistrati conform art. 153 indice 1 din CF au obligatia sa depuna pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, Declaratia recapitulativa cod 390 VIES, conform OPANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 390 VIES “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”.

Declaratia recapitulativa se depune pentru fiecare luna calendaristica in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile prevazute la art. 153 indice 1 din CF pentru care exista obligativitatea inregistrarii in scopuri de TVA.

Formatele electronice ale declaratiilor mentionate mai sus se obtin prin folosirea programelor de asistenta elaborate de ANAF si se transmit organului competent pe suport electronic.

Programele de asistenta sunt puse la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau pot fi descarcate de aici.

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularele prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul ANAF.

Baza legala: Art. 153 indice 1, 156 indice 3 si 156 indice 4, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 67 din Hotararea Guvernulu nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, OPANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata; Ordinul presedinteului ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 390 VIES “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 295 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.