Daily Archives: 13/09/2010

OUG nr.82/2010: Modificari aduse Codului fiscal si OUG nr.58/2010 privind veniturile din activitati independente

In Monitorul Oficial nr.638 din 10 septembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art.III din OUG nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.82/2010 prevede urmatoarele:
Art. I
La articolul 7 alineatul (1) punctul 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, subpunctul 2.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2.1. Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice

Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice se elibereaza de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii in vederea atestarii modului de indeplinire a obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri.

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in urmatoarele situatii:
– la solicitarea contribuabililor persoane juridice, care vor completa si vor depune cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice;
– in situatia in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal, conform procedurii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.