Impozitarea veniturilor de natura profesionala – informatii utile

Venituri de natura profesionala
Prin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, se intelege acele venituri realizate din drepturi de autor si drepturi conexe si/sau venituri realizate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului Civil.

Veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe sunt veniturile obtinute din valorificarea operelor originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

Categorii de persoane supuse impozitarii
Au obligatia de a plati contributiile obligatorii individuale de asigurari sociale si pentru somaj:
– persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului Civil;
– persoanele care, in mod ocazional, realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala din drepturi de autor si drepturi conexe;
– persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala, respectiv din drepturi de autor si drepturi conexe;
– persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natura profesionala, respectiv din drepturi de autor si drepturi conexe.

Exceptii
Nu datoreaza contributii individuale:
– persoanele asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si persoanele care au calitatea de pensionari;
– persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza in mod ocazional si venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (drepturi de autor si drepturi conexe).

Important! Prin venituri realizate in mod ocazional se intelege acele venituri realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati, in mod sporadic, fara a avea un caracter de regularitate.

Nu datoreaza contributia individuala pentru somaj persoanele pentru care la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa sau cele care detin statutul de asigurat in acest sistem in baza unui contract de asigurare pentru somaj, daca nu renunta la contractul de asigurare.

Declararea, calcularea, retinerea si plata contributiilor individuale
Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj revine platitorului de venit cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Platitorii de venit au obligatia de a depune, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, cate o declaratie  privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala.

Declaratiile se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene in a caror raza teritoriala isi are sediul platitorul de venit.

Baza de calcul
Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj este constituita astfel:
– in cazul veniturilor din drepturi de autor si drepturi conexe: venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala de 20% din venitul brut sau 25% din venitul brut in cazul veniturilor din crearea unor lucrari de arta monumentala;
– in cazul veniturilor din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului Civil: venitul brut realizat.

Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Cotele contributiilor individuale datorate pentru veniturile mentionate mai sus sunt cele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru contributia individuala de asigurari sociale cota fiind 10,5%, iar pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj cota fiind de 0,5%.

Important! Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si daca se regasesc in situatiile mentionate la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
– desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca ori sunt functionari publici;
– isi desfasoara activitatea in functii elective, sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului sau sunt membrii cooperatori intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala datoreaza contributia individuala de asigurari pentru somaj si in situatia in care se regasesc la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
– desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporar;
– sunt functionari publici sau desfasoara activitati pe baza actului de numire;
– isi desfasoara activitatea in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
– sunt soldati si gradati voluntari;
– au raporturi de munca in calitate de membri cooperatori;
– realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si nu se regasesc in una dintre aceste situatii.

Dispozitii speciale
Prevederile privind plata contributiilor individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj se aplica pentru veniturile de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala platite dupa data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

Contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj platite anterior datei intrarii in vigoare ordonantei de urgenta, in baza prevederilor OUG nr. 58/2010 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010, aprobate prin HGR nr. 791/2010, sunt considerate obligatii achitate si nu mai fac obiectul OUG nr. 82/2010.

Atentie!
La data intrarii in vigoare a OUG nr. 82/2010 se abroga anexa 2 la HG nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Baza legala: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru modificarea art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 638/10.09.2010.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 294 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.