Daily Archives: 11/10/2010

OUG nr.90/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale

In Monitorul Oficial nr. 674 din 4 octombrie 2010, a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2010, prin care a fost modificata si completata Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2011, consiliul de administratie, respectiv directoratul societatilor comerciale are obligatia de a depune situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora (raportul consiliului de administratie, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari) numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora se depun in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama are obligatia sa depuna la unitatile teritoriale ale MFP, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, copii ale situatiilor financiare anuale consolidate.

Atentie! 15 octombrie – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Pana vineri, 15 octombrie 2010, inclusiv, contribuabilii trebuie sa depuna, dupa caz:

390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (OPANAF 76/2010)
Formularul 390 se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul Fiscal.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, se editeaza in doua exemplare (1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic si 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila).

Declaratia recapitulativa se depune prin una din metodele: la registratura organului fiscal competent; la posta, cu confirmare de primire; prin SEN (Sistemul Electronic National) numai dupa detinerea unui certificat electronic; prin completare, pe pagina de web a ANAF.
Vezi Program.

Update: OUG nr.88/2010 – modificari ale Codului de Procedura Fiscala

In contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale, avand in vedere atat afectarea fluxului de lichiditati ale operatorilor economici care genereaza efecte negative majore, precum si blocaje financiare, cazuri de insolventa, cat si supravietuirea operatorilor economici si pierderea a numeroase locuri de munca, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Compensarea obligatiilor reciproce
Actul normativ propune reglementarea compensarii de drept, adica stingerea creantelor reciproce chiar in momentul cand creantele exista deodata, indiferent daca debitorii au sau nu cunostinta despre aceasta.

Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica.

Update: OUG nr.87/2010 – modificari aduse Codului Fiscal incepand cu 1 octombrie 2010

Incepand cu 1 octombrie 2010, s-a renuntat la impozitul minim, urmand ca  persoanele  juridice,  platitoare de impozit pe profit, care pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim conform prevederilor art. 18, alin. (2-7) din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sa calculeze si sa plateasca pentru trimestrul IV -2010 impozit pe profit.

Atentie! Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit, respectiv de a efectua plata anticipata, dupa caz, aferente trimestrului III al anului 2010, pana la data de 25 octombrie 2010, potrivit prevederilor in vigoare la data de 30 septembrie 2010.

S-a actualizat programul Declsom2010PF cu versiunea 11.0.2/04.10.2010

Declsom2010PF versiunea 11.0.2/04.10.2010 inlatura o eroare depistata la generarea campului SCA (calculeaza scutire angajator pe Ordonanta 13 pentru  inregistrarile cu TC=98 sau TC=99)

A fost publicat atat un kit de instalare Declsom2010pf ver. 11.0.2 complet pentru cei ce nu au instalat inca versiunea 11.0.1 cat si doar noul executabil 11.0.2 pentru cei ce au instalat deja versiunea 11.0.1.

Acest program trebuie folosit pentru raportarea aferenta lunii septembrie 2010.

Descarca de aici Declsom2010PF versiunea 11.0.2/04.10.2010.

Vezi si: S-a modificat programul Declsom2010b in Declsom2010PF versiunea 11.0.1/28.09.2010

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.