OUG nr.90/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale

In Monitorul Oficial nr. 674 din 4 octombrie 2010, a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2010, prin care a fost modificata si completata Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2011, consiliul de administratie, respectiv directoratul societatilor comerciale are obligatia de a depune situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora (raportul consiliului de administratie, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari) numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora se depun in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama are obligatia sa depuna la unitatile teritoriale ale MFP, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, copii ale situatiilor financiare anuale consolidate.

In vederea efectuarii publicitatii legale, MFP va transmite, electronic, la Oficiul National al Registrului Comertului copii, in forma electronica, de pe situatiile financiare anuale sau situatiile financiare anuale consolidate, raportul si, dupa caz, raportul consolidat al consiliului de administratie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si indicatorii economico-financiari necesari efectuarii publicitatii legale.

Publicitatea legala se realizeaza prin mentionarea in registrul comertului a depunerii situatiilor financiare anuale, insotite de raportul consiliului de administratie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si publicarea indicatorilor economico-financiari extrasi din acestea.
Important! Societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea situatiilor financiare anuale si a documentelor anexate.

Pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri ce nu depaseste 10 milioane lei, anuntul va fi publicat, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 221 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one × = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.