Certificatul de amanare de la plata in vama a TVA – procedura acordare

Plata TVA
Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal, in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import – art. 157(3) din Codul Fiscal. Prin exceptie de la aceasta regula, potrivit ordinului modificator mentionat mai sus, pana la 31 decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata efectiva a TVA la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au obtinut certificat de amanare de la plata.

Conditiile de eliberare a certificatului de amanare de la plata in vama a TVA
Certificatul de amanare de la plata in vama a TVA se elibereaza contribuabililor care indeplinesc urmatoarele conditii:
– nu au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributii individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare;
– nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
– au realizat in anul calendaristic precedent sau in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se solicita eliberarea certificatului, importuri din teritorii si state terte, astfel cum sunt definite la art. 125 indice 2 din Codul Fiscal, a caror valoare cumulata este de cel putin 100 milioane lei (in aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate).
– sunt inregistrate in scopuri de TVA cu cel putin un an calendaristic inaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata;
– nu sunt in stare de insolventa, nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara si nu figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi.

Documente necesare pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a TVA
Pentru obtinerea certificatului de amanare de la plata, trebuie depuse la Autoritatea Nationala a Vamilor:
– o cerere tip;
– o copie de pe documentul care atesta calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA;
– certificatul de atestare fiscala, in original care se obtine de la autoritatea fiscala unde contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe;
– declaratia pe propria raspundere privind valoarea cumulata a importurilor din teritorii si state terte realizate in anul calendaristic precedent sau in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se solicita eliberarea certificatului.
– declaratia pe propria raspundere ca nu sunt in stare de insolventa;
– cazier judiciar valabil pentru reprezentantul legal.

Eliberare, termen
Autoritatea Nationala a Vamilor elibereaza certificatul de amanare de la plata in vama a TVA in termen de 15 zile de la depunerea cererii si a documentatiei.

Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2012.

Revocarea certificatului de amanare de la plata in vama a TVA
Certificatul de amanare de la plata in vama a TVA se revoca in cazul in care una din conditiile care au stat la baza eliberarii nu mai este indeplinita.

Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.287/2010, pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 500/2007, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651/2010.

Sursa:finantevalcea.ro

(Visited 450 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven − 7 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.