Monthly Archives: November 2010

Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat din nou in 30.11.2010

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru declaratiile fiscale conform cu: OPANAF nr.2606/ 21.10.2010, Ordinul comun al MFP si MMFPS nr.2466/1475 din 21.10.2010, OPANAF nr.2559/ 06.10.2010 (declaratia 102 pentru anul 2010, incepand cu luna septembrie 2010), OPANAF nr.2238/ 28.07.2010 (declaratia 100 pentru anul 2010, incepand cu luna iulie 2010), OPANAF nr.1607/ 2009 (declaratia 101 pentru anul 2009), OPANAF nr.2245/ 29.07.2010 (declaratia 300 pentru anul 2010, incepand cu luna iulie 2010) a fost actualizata din nou in data de 30.11.2010,  cu versiunea 1.0.2.7.

Modificarea adusa prin versiunea 1.0.2.7/19.11.2010:
– D100 vers.1.0.2  – modificare legislativa conform art.I alin.(21) din OUG nr.54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale; este vizata pozitia:
04.(217-2014010207) Accize pt.bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri.

Descarca aici aplicatia noua.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai scris si:
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 19.11.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat din nou in 28.10.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat din nou in 22.10.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 19.10.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 30.07.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 23.06.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a modificat in 10.05.2010
*Atentie! Aplicatiei “declaratii fiscale 2010” i s-a adus o noua corectie in 26.04.2010
*Atentie! Aplicatiei “declaratii fiscale 2010” i s-a adus o noua corectie in 20.04.2010
*Atentie! In 12.04.2010 s-a modificat din nou aplicatia “declaratii fiscale 2010”
*Atentie! S-a modificat aplicatia „declaratii fiscale 2010”

OPANAF nr.2689/2010: noutati privind declaratia 101

In Monitorul Oficial nr.789 din 25 noiembrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2689/2010 pentru modificarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

OPANAF nr.2689/2010 poate fi consultat aici.

Afla aici mai multei despre declararea si plata impozitului pe profit pentru anul 2010.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Atentie! S-a creat o aplicatie separata, numai cu declaratia 101 – impozitul pe profit pentru anul 2010
*Cum se completeaza declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2009 (formular 101) – termen depunere 25 aprilie
*Certificarea de catre un consultant fiscal a Declaratiei 101 se suspenda pana in 2013
*Declaratia 101- informatii utile
*Precizari privind depunerea formularului 101 – Declaratie privind impozitul pe profit

Validator pentru fisierele de transmitere a registrului electronic (REVISAL) la Inspectoratul Teritorial de Munca

Revisal: Inspectia Muncii pune la dispozitia angajatorilor o aplicatie informatica destinata verificarii fisierelor de tip .XML generate din aplicatiile informatice proprii

Pentru corecta instalare si utilizare, se recomanda parcurgerea in prealabil a manualului de instalare si utilizare.

Aplicatia de validare este destinata in special angajatorilor care utilizeaza aplicatii informatice proprii pentru generarea fisierelor de actualizare a registrului in conditiile respectarii specificatiilor privind structura si formatul de fisier care trebuie transmis la inspectoratul teritorial de munca.

Kit ReGES.Validator v1.1.0.0107

– Manual de instalare si utilizare (format .pdf – Adobe Reader)

Sursa: inspectiamuncii.ro

Nu se mai primesc cereri de acordare/prelungire a aprobarilor de pastrare si completare a carnetelor de munca pentru 2011

Pe site-ul www.itmbucuresti.ro a fost publicat un comunicat prin care se anunta faptul ca nu se mai justifica primirea de catre Inspectoratul Teritorial de Munca a cererilor de prelungire a aprobarilor pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca la sediul angajatorilor.

Potrivit art. 296 din Codul Muncii:
(1) Vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se probeaza cu carnetul de munca.
(2) Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogarii Decretului nr. 92/1976, cu modificarile ulterioare, se vor solutiona potrivit dispozitiilor acestui act normativ.
(3) Angajatorii care pastreaza si completeaza carnetele de munca le vor elibera titularilor in mod esalonat, pana la data de 30 iunie 2011, pe baza de proces-verbal individual de predare-primire.
(4) Inspectoratele teritoriale de munca ce detin carnetele de munca ale salariatilor le vor elibera pana la data prevazuta la alin. (3), in conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

Atentie! S-a creat o aplicatie separata, numai cu declaratia 101 – impozitul pe profit pentru anul 2010

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic (sau cod de bare) pentru declaratia 101 conform cu OPANAF nr.2689/ 16.11.2010 a fost publicata pe www.anaf.ro in data de 26.11.2010, versiunea 1.0.0.

Modificarea adusa prin versiunea 1.0.0/26.11.2010:
– modificare legislativa conform OPANAF nr.2689/ 16.11.2010.

Afla mai multe aici.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Cum se completeaza declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2009 (formular 101) – termen depunere 25 aprilie
*Certificarea de catre un consultant fiscal a Declaratiei 101 se suspenda pana in 2013
*Declaratia 101- informatii utile
*Precizari privind depunerea formularului 101 – Declaratie privind impozitul pe profit
*OPANAF nr.2689/2010: noutati privind declaratia 101

Update: OPANAF nr.2691/2010 – aprobarea modelului si continutului formularului 307

In Monitorul Oficial nr.786 din 24 noiembrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2691/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) –  „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, precum si pentru stabilirea modalitatii de plata a acestor sume.

OPANAF nr.2691/2010 poate fi consultat aici.

Formularul 307 poate fi descarcat de aici.

Mai multe detalii gasiti aici.

Declararea si plata TVA in cazul transferului de active

In atentia contribuabililor neinregistrati in scopuri de TVA, beneficiari ai transferului de active definite la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct. 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date in aplicarea acestui articol este adus faptul ca a fost aprobat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, precum si pentru stabilirea modalitatii de plata a acestor sume.

 

Generalitati, definitie
Transferul de active este reglementat de art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si punctul 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date in aplicarea acestui articol.

Atentie! 25 noiembrie 2010 – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Joi, 25 noiembrie 2010, este data limita pentru depunerea unor declaratii si plata obligatiilor declarate.  Acestea sunt:

Formular 100 – ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” (OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF 2238/2010)
Formularul 100,  cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2010, se completeaza de catre platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul de  stat, conform Nomenclatorului din ordinul mentionat. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program. Se poate depune si prin Internet.

Formular 102 – ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugeteleasigurarilor sociale si fondurilor speciale”(OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2606/2010)

Declararea si plata impozitului pe profit pentru anul 2010 – info utile

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au fost abrogate prevederile art. 18 alineatele (2)-(7) referitoare la impozitul minim. Astfel, potrivit modificarilor aduse legislatiei in domeniu, contribuabilii care, pana la 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, vor aplica urmatoarele reguli:

1) pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010:
– vor determina impozitul pe profit aferent perioadei respective si vor efectua comparatia cu impozitul minim anual, prevazut la art.18 alin. (3) din Codul Fiscal (CF), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;

Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 19.11.2010

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru declaratiile fiscale conform cu: OPANAF nr.2606/ 21.10.2010, Ordinul comun al MFP si MMFPS nr.2466/1475 din 21.10.2010, OPANAF nr.2559/ 06.10.2010 (declaratia 102 pentru anul 2010, incepand cu luna septembrie 2010), OPANAF nr.2238/ 28.07.2010 (declaratia 100 pentru anul 2010, incepand cu luna iulie 2010), OPANAF nr.1607/ 2009 (declaratia 101 pentru anul 2009), OPANAF nr.2245/ 29.07.2010 (declaratia 300 pentru anul 2010, incepand cu luna iulie 2010) a fost actualizata in data de 19.11.2010,  cu versiunea 1.0.2.7.

Modificarile aduse prin versiunea 1.0.2.7/19.11.2010:
– D101 pentru anul 2010 cf. OPANAF 2689/16.11.2010 NU SE INCARCA CU ACEST PROGRAM !
S-a creat o aplicatia D101, separata, numai cu declaratia 101 pentru anul 2010.

– D710 vers.1.0.2  – actualizare nomenclator cu pozitiile:
81.(419) CAS individ.- pt.ven.de natura profesionala (altele decat salarii);
82.(424) CA Somaj individ.- pt.ven.de natura profesionala (altele decat salarii).

Descarca deaici aplicatia noua.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai scris si:
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat din nou in 28.10.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat din nou in 22.10.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 19.10.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 30.07.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat in 23.06.2010
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a modificat in 10.05.2010
*Atentie! Aplicatiei “declaratii fiscale 2010” i s-a adus o noua corectie in 26.04.2010
*Atentie! Aplicatiei “declaratii fiscale 2010” i s-a adus o noua corectie in 20.04.2010
*Atentie! In 12.04.2010 s-a modificat din nou aplicatia “declaratii fiscale 2010”
*Atentie! S-a modificat aplicatia „declaratii fiscale 2010”
*Atentie! Aplicatia “declaratii fiscale 2010” s-a actualizat din nou in 30.11.2010

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.