Daily Archives: 09/11/2010

OPANAF nr.2605: Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute in Codul de procedura fiscala

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute in OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 732 din 3 noiembrie 2010.

Prin OPANAF nr. 2605/2010 s-a aprobat procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura care poate fi consultata aici.

De asemenea, prin OPANAF nr.2605/2010, s-au aprobat modelele, modul de utilizare si de pastrare ale urmatoarelor formulare, cuprinse in anexele nr. 2-9:
–  “Referatul justificativ al masurilor asiguratorii”;
–  “Decizie de instituire a masurilor asiguratorii”;
–   “Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile”;
–   “Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile”;

Atentie! 15 noiembrie – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Pana luni, 15 noiembrie 2010, inclusiv, contribuabilii trebuie sa depuna, dupa caz:

390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (OPANAF 76/2010)
Formularul 390 se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul Fiscal.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, se editeaza in doua exemplare (1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic si 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila).

Declaratia recapitulativa se depune prin una din metodele: la registratura organului fiscal competent; la posta, cu confirmare de primire; prin SEN (Sistemul Electronic National) numai dupa detinerea unui certificat electronic; prin completare, pe pagina de web a ANAF.
Vezi Program.

Declaratia Intrastat

Atentie! 15 noiembrie – termen pentru plati anticipate venituri din agricultura

Contribuabilii care desfasoara anumite activitati agricole: cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea au obligatia ca, pana luni, 15 noiembrie 2010, inclusiv, sa efectueze plata diferentei de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (a doua rata).

Atentie! Neplata la termenul legal atrage majorari de intarziere de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.