Decontul special privind taxa pe valoarea adaugata – info utile

Prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 75/2010 a fost aprobat modelul si continutul formularului 301 – „Decont special privind taxa pe valoarea adaugata” si au fost actualizate instructiunile de completare a decontului special ca urmare a modificarilor aduse articolului 156 indice 3 din Codul Fiscal (CF), referitoare la persoanele care au obligatia depunerii acestui formular.

Obligatia depunerii decontului special de TVA – formular 301
1. Persoanele inregistrate conform art. 153 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind CF, cu modificarile si completarile ulterioare, dar care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri taxabile – altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile peste plafonul de achizitii intracomunitare prevazut la art. 126 alin. (4) din CF (10.000 euro la cursul de la data aderarii, respectiv 3,3817 lei/euro).

Important! Persoanele mai sus mentionate declara achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din CF, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele inscrise in facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri.

2. Orice persoana care nu este inregistrata si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din CF, indiferent daca este sau nu este inregistrata conform art. 153 indice 1, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale.

3. Persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din CF si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153 indice 1 din CF, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale.

4. Persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din CF, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din CF, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153 indice 1 din CF, si persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153 indice 1 din CF, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestarii in Romania, conform art. 133 alin. (2) din CF, si care sunt furnizate de catre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125 indice 1 alin. (2) din CF, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din CF.

5. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (3) din CF, care sunt inregistrate conform art. 153 indice 1 si care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, carora li se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din cod, daca aceste livrari sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125 indice 1 alin. (2) din CF, chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din CF.

6. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din CF, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153 indice 1 din CF, si din cauza carora bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din CF, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri.

7. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (6) din CF, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din CF, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153 indice 1, si care sunt beneficiare ale unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania conform art. 132 sau 133 din CF, in cazul in care livrarile de bunuri/prestarile de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125 indice 1 alin. (2) din CF si care nu sunt inregistrate in Romania conform art. 153 din CF.

8. Persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din CF, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din CF, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153 indice 1 din CF, si de catre persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153 indice 1 din CF, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) din CF si care sunt furnizate de catre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei conform art. 125 indice 1 alin. (2) din CF, dar care sunt stabilite in Comunitate, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din CF, care efectueaza achizitii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din CF.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (cine o depune)
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (completare)
*OPANAF nr.30/2011: aprobarea modelului si continutului formularului 301
*Atentie! Aplicatia pentru Formularul 301 s-a modificat in 22.04.2010
*Programul de asistenta pentru completarea formularului 301 a fost actualizat

Depunerea decontului special de TVA – formular 301
Decontul special de TVA se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat contribuabilul si numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.

Decontul special de TVA se depune, in format electronic, la registratura organului fiscal competent, la posta, prin scrisoare recomandata sau prin completare pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de catre contribuabilii eligibili conform reglementarilor de utilizare a serviciului.

Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.

Formatul electronic al decontului special de TVA se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF, pus la dispozitie gratuit contribuabililor de unitatile fiscale si care poate fi descarcat de aici.

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe wesite-ul ANAF.

Termenul de depunere al decontului special – formular 301
Termenul de depunere a formularului 301 „Decont special privind taxa pe valoarea adaugata” este:
– pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la art. 156 indice 3 alin (1) din CF (operatiunile prevazute la sectiunile 1, 3, 4 si 4.1 din formular);
– inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de mijloace de transport noi.

Atentie!
Daca in aceeasi luna persoana impozabila efectueaza mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxa pentru aceeasi luna, fara a bifa casuta „Declaratie rectificativa”.

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

Rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.

Baza legala: Art. 156 indice 3 din Legea nr. 57172003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul presedintelui ANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59/26.01.2010.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 223 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 − = five

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.