Inventarierea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii

Contribuabilii persoane juridice au obligatia inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, la 31 decembrie 2010.

In categoria entitatilor obligate sa organizeze si sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, potrivit art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, intra: societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice.

Atentie! Persoanele care obtin venituri din activitati independente si sunt obligate, potrivit legii, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla aplica prevederile prezentului ordin.

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pot aplica, pe langa prevederile ordinului mentionat mai sus, si reglementari specifice cu privire la organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, emise de institutiile de reglementare, in functie de specificul activitatii.

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.

Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704/2009.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 758 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six × 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.