Monthly Archives: January 2011

Atentie! Luni, 31 ianuarie, termen limita pentru Declaratiile 220 si 010

Luni, 31 ianuarie, este termen limita pentru completarea si depunerea la Fisc a urmatoarelor declaratii:

Formularul 220 – „Declaratie privind venitul estimat”.
Au aceasta obligatie persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care opteaza pentru schimbarea modului de impozitare (in sistem real sau la norma de venit) care va fi folosit in anul 2011.

Formularul 010 – „Declaratie de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica”.
Contribuabilii care indeplinesc, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent (2010), conditiile de exercitare a optiunii prevazute la art. 112 indice 1 din Codul Fiscal trebuie sa declare optiunea de impozitare pe veniturile microintreprinderilor.

Astfel, trebuie depus la unitatile teritoriale formularul 010 „Declaratie de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica”, insotit de balanta de verificare la 31 decembrie 2010 si declaratia pe propria raspundere a contribuabililor din care sa rezulte respectarea conditiei privind numarul de salariati.

Afla aici ce trebuie sa ai in vedere la completarea si depunerea Declaratiei 101 – „Declaratie privind impozitul pe profit”

Contribuabilii obligati la plata trimestriala a impozitului pe profit, care pana la data de 30 septembrie 2010 au datorat impozit minim cel putin intr-un trimestru, depun doua declaratii privind impozitul pe profit corespunzator celor doua perioade ale anului 2010, respectiv 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 si 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010.

Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit, in acest caz, se efectueaza urmarindu-se metodologia de calcul prevazuta de Titlul II „Impozitul pe profit” din Codul Fiscal, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate in mod corespunzator pentru cele doua perioade.

Contribuabilii care, in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, ca urmare a efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim au datorat, in cele trei trimestre, impozit pe profit, depun o singura declaratie privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010.

Sursa: finantevalcea.ro

Afla aici cine pot fi contribuabilii sistemelor de asigurari sociale potrivit OUG nr.117/2010

Incepand cu obligatiile lunii ianuarie 2011, angajatorii si entitatile asimilate acestora vor completa si vor depune la unitatile fiscale teritoriale o singura declaratie pentru contributiile sociale si impozitul pe venit, si anume formularul 112 – „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 au fost introduse in Codul Fiscal reglementari specifice contributiilor sociale care se declara prin declaratia unica in ceea ce priveste contribuabilii sistemelor de asigurari sociale, baza de calcul, exceptii de la plata contributiilor de asigurari sociale, cotele de contributii sociale obligatorii, calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale, depunerea declaratiilor.

Prezentam in continuare principalele categorii de contribuabili care au obligatii declarative si de plata conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010.

Contribuabili ai sistemelor de asigurari sociale pot fi:
– persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, atat pe perioada in care desfasoara activitate, cat si pe perioada in care beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si cele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 55 alin. (2);

A fost publicata aplicatia pentru Raportari anuale la 31 decembrie 2010

Programul pentru raportari anuale la 31.12.2010 de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic a fost publicat pe site-ul anaf.ro.

Aplicatia pentru intocmirea bilantului la 31.12.2010 poate fi descarcata aici.

Acest program de asistenta, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta pentru intocmirea raportarilor anuale la 31 decembrie 2010 de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, este aplicabil entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, prevazute la art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

A fost publicat programul pentru intocmirea bilantului la 31.12.2010

Pe site-ul anaf.ro a fost publicat programul pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2010 aplicabil entitatilor al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.

Acest program de asistenta, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2010, este aplicabil entitatilor al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevazute la art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Aplicatia pentru intocmirea bilantului la 31.12.2010 poate fi descarcata de aici.

Atentie! Termen unic pentru declararea si plata impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale

In urma adoptarii noilor prevederi fiscale reglementate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, contributiile individuale impreuna cu contributia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului, se retin si se vireaza la bugetele si fondurile carora le apartin, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.

Prin art. 296 indice 18 alin. (9) din OUG nr. 117/2010 se unifica termenele de declarare si plata a impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si a contributiilor sociale, pentru toate categoriile de contribuabili.

De retinut! Articolul IV pct. 5 din actul normativ mentionat, abroga prevederile art. 111 referitor la derogarile de la termenele de plata ale impozitului si contributiilor aferente veniturilor din salarii, din Codul de Procedura Fiscala,  precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv plata si declararea trimestriala sau semestriala a lor, pentru anumite categorii de contribuabili.

Sursa: finantevalcea.ro

Atentie! 25 ianuarie, termen pentru comunicarea pro-ratei pentru calculul TVA deductibile

Pana maine, 25 ianuarie 2011, contribuabilii trebuie sa comunice unitatii fiscale in a carei evidenta sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul 2011 la determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibile, precum si modul de determinare a acesteia, potrivit art. 147 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Au aceasta obligatie contribuabilii, persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat achizitii pentru care nu se cunoaste destinatia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proportia in care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere.

Operatiunea se evidentiaza intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata.

OPANAF nr.30/2011: aprobarea modelului si continutului formularului 301

In Monitorul Oficial nr.54 din 21 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.30/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la OPANAF 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”.

OPANAF nr.30/2011 poate fi consultat aici.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (cine o depune)
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (completare)
*Atentie! Aplicatia pentru Formularul 301 s-a modificat in 22.04.2010
*Decontul special privind taxa pe valoarea adaugata – info utile
*Programul de asistenta pentru completarea formularului 301 a fost actualizat

Atentie! 25 ianuarie 2011 – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Maine, 25 ianuarie 2011, este data limita pentru depunerea unor declaratii si plata obligatiilor declarate.  Acestea sunt:

Formular 100 – ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” (OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2238/2010)
Formularul 100,  cu termen lunar, trimestrial, semestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV, semestrului II 2010, se completeaza de catre platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul de  stat, conform Nomenclatorului din ordinul mentionat. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program. Se poate depune si prin Internet.

Formular 102 – ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugeteleasigurarilor sociale si fondurilor speciale” (OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2559/2010)
Formularul 102 se completeaza si se depune de catre contribuabilii carora le revine obligatia sa declare lunar, trimestrial, semestrial, pentru obligatiile bugetului  de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV, semestrului II 2010, contributiile aferente veniturilor din salarii si obligatia de  plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor in anexa nr. 16 la Ordinul Presedintelui ANAF 101/2008  modificat prin OPANAF nr. 2559/2010 . Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare).  Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Vezi Program. Se poate depune si prin Internet.

Modificari si completari aduse Codului de Procedura Fiscala

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificari si completari Codului de Procedura Fiscala.

Potrivit noilor prevederi, incepand cu 1 ianuarie 2011, pentru contribuabilii care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este contribuabilul, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediile secundare inregistrate fiscal.

Competenta pentru inregistrarea fiscala a sediilor secundare ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, revine organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate.

Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice platitoare de impozit pe venit
In situatia in care organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile fiscale sau documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale/verificarii situatiei fiscale personale sunt incorecte, incomplete, false, precum si in situatia in care acestea nu exista sau nu sunt puse la dispozitie, organele de inspectie vor ajusta baza impozabila si, respectiv, vor stabili obligatia fiscala prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau a cheltuielilor, reglementate potrivit legii.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.