Declaratia 096 – documentar fiscal

In Monitorul Oficial nr.25 din 11 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.13/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) ” Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal”.

Plafonul pana la care persoanele impozabile pot aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, este de 35.000 euro la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, respectiv 3,3817 lei pentru 1 euro (119.000 lei).

Cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata, de catre contribuabili, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5) din Codul Fiscal, se calculeaza in lei, pe baza informatiilor din jurnalele pentru vanzari aferente operatiunilor efectuate in cursul anului calendaristic precedent celui in care se depune declaratia de mentiuni.

Declaratia de mentiuni se depune la organul fiscal competent, pana maine, 20 ianuarie 2011, pentru anul precedent si va fi insotita de balanta de verificare sau jurnalul de vanzari, dupa caz si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, in original.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute, un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala sau la posta, prin scrisoare recomandata, iar un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Important! Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din 1 februarie a anului in curs.

Pana la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanelor impozabile le revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

Persoanele impozabile care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitori de TVA, in termenul mentionat, au obligatia sa depuna decontul de taxa prevazut la art. 156 indice 2 din Codul Fiscal, pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, pana la data de 25 februarie inclusiv.

In ultimul decont de TVA depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform art. 148 si 149 din Codul Fiscal.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 575 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.