Daily Archives: 04/02/2011

Intocmirea si depunerea fiselor fiscale pentru anul 2010 – informatii utile

Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia depunerii fiselor fiscale pentru anul 2010. Acestea se depun la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal sau unde sunt luati in evidenta, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2011, in format electronic, insotite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii. Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si poate fi descarcat de aici.

Angajatorii vor edita fisa fiscala in format hartie, in doua exemplare semnate si stampilate, conform legii: unul se pastreaza de catre angajator iar celalalt se inmaneaza angajatului.

Precizari pentru cazuri particulare

Procedura depunerii “Declaratiei unice”

Prin Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 897/31.12.2010, a fost aprobat formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Declaratia 112 urmeaza a fi depusa, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza obligatia fiscala si se utilizeaza pentru declararea contributiilor sociale si a impozitului pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cu termen de declarare 25 februarie 2011.

Au aceasta obligatie persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, iar declaratia trebuie depusa la unitatea fiscala in a carei evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.

Prin exceptie de la regula depunerii on-line, pana la 1 iulie 2011, declaratia se poate depune si in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic.

Atentie! 15 februarie este termenul pentru Declaratia-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii

Informam angajatorii ca, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii si Presedintelui CNAS nr. 53/27.01.2011, publicat in Monitorul Oficial nr.85 din 2 februarie 2011, au obligatia depunerii pana la data de 15.02.2011 a “Declaratiei-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate “.

Formularul editat (Anexa nr.1 la  Ordinului Ministrului Sanatatii si Presedintelui CNAS nr. 53/27.01.2011) semnat si stampilat se depune la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social insotit de certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent.

Declaratia-inventar se va depune si in format electronic si va contine un fisier in structura XLS, care va avea in mod obligatoriu denumirea DI_CUI.XLS – unde CUI reprezinta codul unic de inregistrare si va contine datele prevazut in Anexa nr. 2 la Ordinului Ministrului Sanatatii si Presedintelui CNAS nr. 53/27.01.2011.

Sursa: cnas.ro

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.