HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

In Monitorul Oficial nr.372 din 27 mai 2011 a fost publicata HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor care va intra in vigoare la data de 1 august 2011.

Hg nr.500/2011 prevede:

Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, numai prin incheierea unui contract individual de munca, in temeiul caruia persoana fizica, in calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Completarea si transmiterea registrului se fac de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator sau angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

In situatia contractarii unui prestator, angajatorul are obligatia informarii, in scris, a inspectoratului teritorial de munca despre incheierea contractului de prestari servicii.

Registrul se intocmeste in forma electronica, se se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetatenia si tara de provenienta – Uniunea Europeana – UE, non-UE, Spatiul Economic European – SEE;
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetarii contractului individual de munca.

La angajarea fiecarui salariat, completarea, respectiv inregistrarea in registru se face dupa cum urmeaza: elementele de identificare a tuturor salariatilor, data angajarii; perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea; functia/ocupatia; tipul contractului individual de munca; durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; salariul, sporurile si cuantumul acestora se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

Pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, salariul, sporurile si cuantumul acestora se completeaza in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a HG nr.500/2011.

Perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;

Data incetarii contractului individual de munca se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca.

Pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

Orice modificare a elementelor de identificare a salariatilor, perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, salariul, sporurile si cuantumul acestora se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii.

Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.

Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului.

Registrele infiintate si inregistrate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se pastreaza si se arhiveaza de catre angajatori, in conditiile legii.

La data 1 august 2011, data la care va intra in vigoare HG nr.500/2011, prevederile HG nr.161/2006 se abroga.

Contraventii prevazute de HG nr.500/2011

1. Netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca (elementele de identificare a salariatilor, data angajarii, perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania, tipul contractului individual de munca, durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia, salariul, sporurile si cuantumul acestora) –   cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza – cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000 lei;

2. Refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor si necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului in termenele prevazute la art. 4 – cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei;

3. Completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) – persoana desemnata sau alin. (6) –prestator; completarea registrului cu date eronate sau incomplete si alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului, nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7) referitoare la faptul ca prestatorii prevazuti la alin. (6) nu pot subcontracta, la randul lor, serviciile de completare si transmitere a registrului incredintate de angajator –  cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;

4. Nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca despre incheierea contractului de prestari servicii – cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

5. Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de catre salariat si nerespectarea prevederilor privind pastrarea registrului in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului  – cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

Atentie! Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute la punctele 2-5.

(Visited 468 times, 1 visits today)

One Response to HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

  1. Alex D. says:

    Stie cineva cand vor aparea normele de aplicare a acestei legi? deja se apropie 1 august si eu nu le-am gasit pe nicaieri. De altfel nu cred ca au aparut pana acum, dar poate s-a auzit pe undeva de o data anume. Multumesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− six = 1

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.