OMMFPS nr.1616/2011 – modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca

In Monitorul Oficial nr.415 din 14 iunie 2011 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.616/2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003.

Noul model cadru al contractului individual de munca poate fi consultat la sectiunea Formulare utile.

OMMFPS nr.1616/2011 prevede urmatoarele:

Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Codul muncii, in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, emite urmatorul ordin:

Art. I. — Se modifica si se completeaza modelul-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
1. La litera A, sintagma „permis de munca” se va inlocui cu sintagma „autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca”.

2. La litera D, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ……… din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului …………………..”

3. Dupa litera F se introduce o litera noua, litera F1, cu urmatorul cuprins:
„F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:
……………………………………………………………………………………………………….”

4. La litera G, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”

5. La litera H, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„2. O fractiune de norma de …… ore/zi, ore/saptamana ……;”.

6. La litera J punctul 2, dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele b1) si b2), cu urmatorul cuprins:
„b1) prestatii suplimentare in bani ……………….;
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ………………….;”.

7. La litera L, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) perioada de proba este de ………….. zile calendaristice;
……………………………………………………………………….
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ………. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003, republicata, sau contractului colectiv de munca aplicabil;”.

8. La litera M punctul 1, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„f) dreptul la acces la formare profesionala.”

9. La litera M punctul 3, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
„d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;”.

10. La litera M punctul 4, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;”.

11. La litera M punctul 4, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), care va avea urmatorul cuprins:
„a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;”.

12. La litera M punctul 4, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;”.

13. La litera N, in cuprinsul tezei I, sintagma „Directia generala de munca si solidaritate sociala” se va inlocui cu sintagma „Inspectoratul teritorial de munca”.

14. La litera N, teza a doua se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.”

15. Litera O se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.”

16. Clauza finala si datele privind semnatarii se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Angajator,                                                                               Salariat
………………                                                                               Semnatura……….               Reprezentant legal,                                                               Data………………
……………………..

Pe data de ………….. prezentul contract inceteaza in temeiul art. ….. din Legea nr.53/2003, republicata, in urma indeplinirii procedurii legale.
Angajator,
…………”

Art. II. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
*Modelul – cadru al contractului individual de munca
*Contractul individual de munca – model si info utile
*Suspendarea contractului individual de munca – in ce conditii are loc
*OUG nr.123/2010: Incepand cu 1 ianuarie 2011, contractele de munca nu se mai inregistreaza la ITM
*Atentie. Nu este obligatoriu ca inregistrarea contractelor de munca la ITM sa se faca cu o zi inainte de inceperea activitatii

(Visited 1,418 times, 1 visits today)

3 Responses to OMMFPS nr.1616/2011 – modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca

 1. marian vasilache says:

  Unele prevederi ale acestui ordin sunt putin inutile in opinia mea. Fie nu aduc nimic nou, fie reprezinta doar o schimbare de forma.

 2. Tour says:

  Unele prevederi ale acestui ordin sunt putin inutile in opinia mea. Fie nu aduc nimic nou, fie reprezinta doar o schimbare de forma.

 3. alex_cv says:

  Buna ziua,
  In decembrie 2011 mi-a fost eliminat un spor ce facea parte din suma compensatorie din salariul de incadrare cu toate ca desfasor aceleasi activitati, lucru care nu mi s-a adus la cunostinta nici dupa 6 luni prin vreun act administrativ.
  Intrebare: acest lucru de modificare a vreunui element din componenta salariului nu trebuia sa mi se aduca la cunostinta printr-un act aditional la contractul de munca?
  Fac precizarea ca nici pana la acesta data, cf.art.17 din Codul Muncii nu s-au incheiat noile acte aditionale.
  Este corect?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ two = 10

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.