Raportarile contabile la 30 iunie 2011 – info utile

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportarile contabile la 30 iunie 2011 la unitatile fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (MFP), in raza carora sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

Au obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2011:
– operatorii economici care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro;

Important! Echivalentul in lei al sumei se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

– subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii;

– institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, vor depune la unitatile teritoriale ale ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul prevazut mai sus pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

Nu au obligatia depunerii raportarilor operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011, cei care in tot semestrul I 2011 s-au aflat in inactivitate temporara, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2011. De asemenea, nu intocmesc raportari contabile nici entitatile nou-infiintate in cursul anului 2011.

Important! Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011 nu mai au obligatia depunerii declaratiei de inactivitate pe propria raspundere la unitatile teritoriale ale MFP.

Completare si depunere
Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2011, incadrarea in criteriul prevazut se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent.

Agentii economici vor depune la registratura unitatilor teritoriale sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2011, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

Raportarile contabile se compun din trei formulare:
– Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cod 10;
– Contul de profit si pierdere, cod 20;
– Date informative, cod 30.

Formatul electronic al raportarilor contabile continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de MFP care poate fi descarcat de aici.

Termen de depunere
Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se vor depune pana cel mai tarziu marti, 16 august 2011, inclusiv.

Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483/07.07.2011.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 193 times, 1 visits today)

One Response to Raportarile contabile la 30 iunie 2011 – info utile

  1. Federica says:

    sorinm spune:Persoanele fizice aotzriuate trebuie sa isi tina contabilitatea in partida simpla. Mai exact, trebuie sa isi tina evidenta incasarilor si platilor, si sa plateasca impozit pe profit pe diferenta pozitiva (daca exista, adica daca a incasat mai mult decat a platit ch. deductibile).Impozitul se plateste anticipat, pe parcursul anului curent, pe baza unei declaratii estimative depuse la inceputul anului. Ulterior, se depune o declaratie cu venitul efectiv realizat, urmand ca ANAF sa faca regularizarea, anul urmator, si sa transmita informatia cu privire la impozitul in plus de plata, sau impozitul de recuperat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ six = 14

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.