Monthly Archives: September 2011

Parolele pentru transmiterea Revisal conform HG 161/2006 sunt valabile si pentru transmiterea Revisal conform HG 500/2011

Angajatorii care au detinut conturi /parole  functionale pe sistemul vechi (HG nr.161/2006) si sunt functionale pe sistemul nou (HG nr.500/2011), nu vor solicita alte conturi/parole.

Angajatorii noi precum si cei carora nu le functioneaza conturile/parolele pentru transmiterile/depunerile online ale Registrului electronic pe sistemul nou HG nr.500/2011 trebuie sa obtina un cont nou functional.

Acestea sunt obligati sa efectuati prima depunere a Revisalului  la ghiseele ITM. In urma depunerii, vor obtine un cod de incarcare de forma “20110930_37_0_28494141_653083537”. Cu acest cod de incarcare, copia dupa cui/cif/cnp si cererea de eliberare cont nou se vor prezenta  la ghiseul pentru eliberarea conturilor/parolelor.

Model adresa de inaintare registru
Model imputernicire-eliberare parola online

Mentionam ca in momentul generarii conturilor/parolelor, nu se mai transmite un mail de activare, astfel contul trebuie sa fie functional instant dupa eliberarea parolei la ITM.

Sursa: itmtimis.ro

Angajatorii au obligatia transmiterii registrului electronic conform HG nr.500/2011 pana la data de 01.11.2011

Amintim angajatorilor care au contracte individuale in desfasurare la data de 01.08.2011 precum ca au obligatia transmiterii registrului electronic conform HG nr.500/2011 pana la data de 01.11.2011.

Aplicatia privind Registrul de evidenta a salariatilor in format electronic conform noii Hotarari HG nr.500/2011 a fost facuta public in data de 15.08.2011. Pentru detalii tehnice precum si descarcarea gratuita a aplicatiei, va rugam sa consultati pagina Inspectiei Muncii – http://www.inspectiamuncii.ro/.

Transmiterile/depunerile online ale Registrului electronic (atat pe versiunea veche conform HG nr. 161/2006 precum si pe cea noua conform HG nr.500/2011) le puteti efectua la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro/.

Pentru informatii privind registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic va puteti adresa – Teamnet: tel: 0213116629, 0213116637;  e-mail: suportregistru@inspectiamuncii.ro.

Sursa: itmtimis.ro

Protectia datelor personale si Registrul general de evidenta a salariatilor

Pe www.dataprotection.ro este publicat urmatorul comunicat referitor la inregistrarea prestatorilor care operaeza in Registrul general de evidente a salariatilor conform HG nr.500/2011:

“Hotararea Guvernului nr. 500/2011 reglementeaza obligatia angajatorilor/prestatorilor care opereaza efectiv in registru de a prelucra datele cu caracter personal ale salariatilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata.

In cazul in care o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, prelucreaza date cu caracter personal in scopul stabilit de Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Programul de incarcare si validare a datelor din Declaratia 112 a fost actualizat din nou in 01.09.2011

In data de 01.09.2011 a fost actualizat din nou soft-ul A de incarcare si validare date pentru formularul D112  (PDF Adobe).

Amintim contribuabililor care au calitatea de angajatori sau entitatilor asimilate angajatorilor ca trebuie sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul pe venit si contributiile sociale, formularul  D112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Afla aici cine va depune D112 trimestrial, incepand cu veniturile obtinute in luna octombrie 2011.

Declaratia D112 se depune numai prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.

Cine va depune Declaratia 112 trimestrial – info utile

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, incepand cu veniturile obtinute in luna octombrie 2011 Declaratia unica D112 se va depune trimestrial de anumite entitati.

Au obligatia de a depune trimestrial Declaratia unica:
– asociatiile, fundatiile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoanele juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv;

– persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, persoanele fizice care exercita profesii liberale, precum si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca;

– persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv;

– persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care in anul anterior au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv.

OG nr.29/2011: Modificari ale Codului de Procedura Fiscala

In Monitorul Oficial nr.626 din 2 septembrie 2011 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 prin care au fost aduse modificari si completari Codului de Procedura Fiscala.

Noile prevederi legislative intra in vigoare la 15 zile dupa publicarea lor in Monitorul Oficial, adica incepand cu 17 septembrie 2011. Pentru prevederile care au alte termene de intrare in vigoare, in sinteza de mai jos, se va mentiona data de intrare in vigoare la fiecare caz in parte.

Ordinea de stingere a obligatiilor fiscale
Ordinea de stingere a obligatiilor fiscale a fost modificata in situatia in care contribuabilul datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, in sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligatiilor principale in ordinea vechimii acestora si apoi a accesoriilor in ordinea vechimii acestora.

Aceasta prevedere intra in vigoare la 1 octombrie 2011.

Certificatul de atestare fiscala va cuprinde si obligatiile statului catre contribuabili

Atentie! Pentru operatiunile din august 2011, Declaratia 390 VIES trebuie depusa la Fisc pana la 25 septembrie

Prin OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 627 din 2 septembrie 2011, a fost modificat termenul pentru depunerea Declaratiei 390 VIES.

Astfel, incepand cu obligatia de declarare aferenta operatiunilor desfasurate in luna august 2011, Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare – 390 VIES va fi depusa la Fisc pana la 25 septembrie 2011.

Sursa: finantevalcea.ro

Atentie! Joi, 15 septembrie 2011, este ultima zi pentru plati anticipate aferente trimestrului III 2011

Joi, 15 septembrie 2011, este ultima zi pentru efectuarea platilor anticipate aferente trimestrului III 2011 de catre contribuabilii persoane fizice organizati ca: intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizeaza venituri din activitati independente (comerciale), precum si din profesii libere si cei care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca sunt impusi in sistem real sau la norma de venit, cei care realizeaza venituri din activitati agricole (cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere si solarii, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea) impuse in sistem real, cu exceptia veniturilor obtinute din arendare.

Plata acestor obligatii se efectueaza la trezoreriile unitatilor fiscale unde contribuabilii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, direct, la ghisee prin numerar, virament bancar sau plata online.

Atentie! Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati agricole (cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea) pentru care venitul net se determina pe baza  normelor de venit, au obligatia sa plateasca 50% din impozitul stabilit ca plata anticipata  pana la 1 septembrie 2011, inclusiv, restul de 50% urmand sa fie platit pana la 15 noiembrie 2011, inclusiv.

Sursa: finantevalcea.ro

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.