Monthly Archives: February 2012

Reinnoirea certificatelor digitale pentru semnatura electronica

Certificatul digital calificat este valabil, conform legislatiei in vigoare, pentru o perioada de un an. Pentru a putea fi folosit in continuare acesta trebuie reinnoit. Reinnoirea certificatului digital calificat se face inainte ca acesta sa expire.

Atentie! Daca certificatul digital a expirat, el nu mai poate fi reinnoit. In aceasta situatie trebuie emis un nou certificat digital.

Procedura de reinnoire a certificatului digital
1. Se descarca formularul ,,Document de confirmare”.
2. Se completeaza datele de identificare ale titularului certificatului si adresa de e-mail.
3. Se semneaza si se trimite prin e-mail la furnizorul de certificat documentul completat.
4. Furnizorul de certificate va aplica semnatura electronica si va inapoia documentul confirmat.
5. Se acceseaza websiteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Declaratii electronice, modulul Reinnoire certificate calificate.
6. Se selecteaza documentul de confirmare

Intocmirea si depunerea raportarilor anuale incheiate la 31 decembrie 2011 – info utile

Sistemul de raportare anuala se aplica:
a) Entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (MFP).

Atentie! Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic intocmesc raportari anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.

b) Persoanelor juridice aflate in lichidare,

Intocmirea si depunerea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2011 – info utile

Obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, dizolvarii sau lichidarii acestora, o au persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, respectiv:
– societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice;
– institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial;
– subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor mentionate mai sus, cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate;
– organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului Civil.

Atentie! Si pentru zilieri se intocmesc fise fiscale aferente anului 2011

Angajatorii care au utilizat in decursul anului 2011 zilieri au obligatia intocmirii fiselor fiscale aferente anului 2011 pentru veniturile asimilate din salarii realizate de zilieri, care trebuie depuse la Fisc si inmanate personalului care realizeaza astfel de venituri pana miercuri, 29 februarie 2012 inclusiv.

Beneficiarul-angajatorul care utilizeaza zilieri in activitatea cu caracter ocazional din domeniile: agricultura, vanatoare si pescuit; silvicultura, exclusiv exploatari forestiere; piscicultura si acvacultura; pomicultura si viticultura; apicultura; zootehnie; spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural; manipulari de marfuri; activitati de intretinere si curatenie, au obligatia:
– sa infiinteze Registrul de evidenta al zilierilor si sa-l pastreze la sediu;
– sa-l completeze inainte de inceperea activitatii si prezentarea organelor de control abilitate;
– sa prezinte lunar pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni catre inspectoratul de munca unde isi are sediu un extras al Registrului de evidenta al zilierilor.

Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari este venit asimilat salariilor, pentru care se datoreaza impozit in cota de 16%.

Completarea si depunerea fiselor fiscale pentru anul 2011 – info utile

Contribuabilii platitori de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia sa completeze si sa depuna la Fisc fisele fiscale pentru anul 2011, pana miercuri, 29 februarie 2012 inclusiv.

Fisele fiscale se depun la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilii au domiciliul fiscal sau unde sunt luati in evidenta, in format electronic, insotite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.

Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si poate fi descarcat de aici.

Angajatorii vor edita fisele fiscale in format hartie, in doua exemplare semnate si stampilate, conform legii: unul se pastreaza de catre angajator iar celalalt se inmaneaza angajatului.

Completarea si depunerea declaratiei 205 – informatii utile

Platitorii de venituri care in anul 2011 au avut obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa au obligatia depunerii la Fisc a  formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, pana la 29 februarie 2012 inclusiv.

Au obligatia depunerii formularului 205
1. Platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora pentru veniturile realizate din: drepturi de proprietate intelectuala; vanzarea bunurilor in regim de consignatie; contracte de agent; contracte de comision/mandat comercial; activitatea de expertiza contabila, tehnica, judiciara si extrajudiciara; activitati desfasurate in baza conventiilor/contractelor civile incheiate potrivit Codului civil;

ITMB elibereaza adeverintele de vechime contra cost

Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti elibereaza adeverintele de vechime, incepand cu data de 01.01.2012, contra cost. Taxa de eliberare a adeverintelor de vechime este in valoare de 40 lei si se achita in contul: RO92TREZ7045032XXX008162 deschis la Trezoreria Statului Sector 4, CUI 12346319.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.