Inregistrarea contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate – cuprins dosar

Conform art. 134 din Legea nr.62/2011-Legea dialogului social, partile contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate sunt angajatorii si angajatii, reprezentati la negocieri dupa cum urmeaza:
din partea angajatorilor, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz;
din partea angajatilor de catre sindicatul legal constituit si reprezentativ potrivit prezentei legi sau de catre reprezentantii angajatilor, dupa caz.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social abroga Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de munca
*Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007 – 2010
*Incheierea contractului colectiv de munca este obligatorie?

In unitatile in care nu exista sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de munca se face dupa cum urmeaza:
a) daca exista un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii alesi ai angajatilor;
b) daca exista un sindicat neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu exista nici un sindicat, negocierea se face numai de catre reprezentantii angajatilor.

Contractele colective de munca si actele aditionale la acestea incheiate la nivel de unitate se inregistreaza prin grija partilor la Inspectoratul teritorial de munca. Astfel, dosarul intocmit in vederea inregistrarii va cuprinde:
a)   cererea de inregistrare ce va contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

  • numarul de iesire din unitate;
  • sediul unitatii;
  • codul fiscal;
  • numarul de telefon si numarul de fax;
  • obiectul de activitate si ramura, natura capitalului social (de stat, mixt sau privat);
  • numarul total de salariati beneficiari ai contractului colectiv de munca, durata contractului cu mentiunea ca acesta se va aplica de la data inregistrarii acestuia la inspectoratul teritorial de munca sau de la o data ulterioara;
  • mentiunea ca la nivelul unitatii nu exista sindicat reprezentativ;
  • mentiunea ca a incetat contractului colectiv de munca incheiat anterior (in situatia in care a fost inchieta un astfel de contract) sau precizarea ca nu a mai fost incheiat un contract colectiv de munca la nivelul societatii.

b)   contractul colectiv de munca/actul aditional, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (Inspectoratul teritorial de munca), semnate de catre parti;
c)   dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
d)   imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;
e)   dovezile de reprezentativitate ale partilor.
f)    procesele-verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (Inspectoratul teritorial de munca), continand pozitia partilor.

Contractele colective de munca, incheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decat de reprezentatii mandatati in acest sens ai partilor care au negociat.

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
Elena Savciuc este autoarea lucrarilor:
* 20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
* Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
* Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare

(Visited 753 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.