Daily Archives: 24/08/2012

Atentie! Pentru declararea obligatiilor aferente lunii iulie 2012 se va folosi noul model al formularului 112

In Monitorul Oficial nr. 600 din 2 august 2012 a fost publicat Ordinul comun al Viceprimministrului, Ministrului Finantelor Publice nr. 1045/31.07.2012, al Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 2084/06.08.2012, al Ministrului Sanatatii nr. 793/08.08.2012, pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Noul model al formularului 112 se utilizeaza pentru declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate, incepand cu obligatiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere pana la 25 august 2012 inclusiv.

Atentie! Pentru perioadele de raportare cuprinse intre 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2012, formularul 112 se completeaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.397/2010.

Obligatia depunerii formularului 112
Au obligatia de a depune formularul 112:
– persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296 indice 3 si art. 296 indice 19 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, pentru veniturile platite din: drepturi de proprietate intelectuala; activitati desfasurate in baza

Calendarul obligatiilor fiscale pe anul 2012

Va prezentam mai jos declaratiile si termenele pentru depunerea acestora. In cazul in care termenul limita cade intr-o zi nelucratoare, declaratiile se vor depune in urmatoarea zi lucratoare.

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Se mai depun si urmatoarele declaratii, dupa caz:

Clasificarea ocupatiilor din Romania – info utile

Organizatia Internationala a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor (ISCO-88) cu scopul de a pune la dispozitie o clasificare mai eficienta care sa poata fi folosita de toate tarile la urmatoarea runda de recensaminte ale populatiei, precum si in cadrul serviciilor nationale de ocupare a fortei de munca si al altor aplicatii orientate catre clienti.

OIM a definitivat structura Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor – ISCO 08 si prin Rezolutia din 6 decembrie 2007 a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la Intalnirea de lucru a Expertilor in Statistica Muncii.

In vederea asigurarii relevantei, coerentei si comparabilitatii datelor statistice structurate la nivel de ocupatie, EUROSTAT a propus reglementarea de catre Comisia Europeana a utilizarii ISCO 08, concretizata prin Regulamentul nr.1022/29.10.2009 care impune atat implementarea ISCO 08 in clasificarile nationale pentru ocupatii, cat si adaptarea anchetelor statistice conform structurii ISCO 08.

Implementarea Regulamentului nr.1022/29.10.2009 a fost facuta in doua etape si anume:

Etapa I: Aprobarea, prin Hotarare a Guvernului, a Structurii Clasificarii Ocupatiilor din Romania potrivit

Salariul, sporurile si cuantumul acestora in Registrul general de evidenta a salariatilor

Potrivit Hotararii Guvernului nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor[1], fiecare angajator are obligatia de a infiinta, in forma electronica, si de a transmite la Inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. Rolul registrului mentionat este de a asigura evidenta elementelor esentiale ale contractului individual de munca[2].

Registrul se completeaza in ordinea incheierii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractelor individuale de munca de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator. Angajatorii pot externaliza serviciul dar numai in conformitate cu prevederile art.(6)-(10) din H.G. nr.500/2011.

Referitor la  registrul general de evidenta a salariatilor, una dintre noutatile aduse de Legea nr.40/2011 pentru modificarea si completarea Codului muncii a fost instituirea obligativitatii angajatorului de a completa si transmite Inspectoratului teritorial de munca, pe langa elementele  de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, data incetarii contractului individual de munca si perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii si salariul, sporurile si cuantumul acestora.

Daca pana la data de 31 decembrie 2010 salariul si sporurile permanente erau

Elementele salariului – informatii utile

Pentru munca prestata in baza unui contract individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani. Iar Codul muncii stabileste la art.160 ca: “Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri”.

Cele doua parti, angajatorul si salariatul, vor stabili prin contractul individual de munca, in limitele stabilite de contractul colectiv de munca aplicabil si in urma negocierii individuale, salariul de baza, sporurile si adaosurile.

Salariul de baza
Salariul de baza este partea fixa si principala a salariului total ce se cuvine fiecarui salariat si se stabileste, de regula, in functie de nivelul studiilor, calificare,  pregatire si competente profesionale, tinand cont de complexitatea si importanta atributiilor si serviciilor specifice postului in care este incadrat. Acesta reprezinta si elementul de referinta in raport cu care se calculeaza celelalte drepturi acordate salariatilor, ca de exemplu indemnizatiile sau sporurile[1].

Este important de specificat faptul ca salariul de baza  se determina in functie de salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, angajatorul neputand negocia si stabili salarii de baza prin contractul colectiv de munca si contractul individual de munca sub

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.