Salariul, sporurile si cuantumul acestora in Registrul general de evidenta a salariatilor

Potrivit Hotararii Guvernului nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor[1], fiecare angajator are obligatia de a infiinta, in forma electronica, si de a transmite la Inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. Rolul registrului mentionat este de a asigura evidenta elementelor esentiale ale contractului individual de munca[2].

Registrul se completeaza in ordinea incheierii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractelor individuale de munca de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator. Angajatorii pot externaliza serviciul dar numai in conformitate cu prevederile art.(6)-(10) din H.G. nr.500/2011.

Referitor la  registrul general de evidenta a salariatilor, una dintre noutatile aduse de Legea nr.40/2011 pentru modificarea si completarea Codului muncii a fost instituirea obligativitatii angajatorului de a completa si transmite Inspectoratului teritorial de munca, pe langa elementele  de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, data incetarii contractului individual de munca si perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii si salariul, sporurile si cuantumul acestora.

Daca pana la data de 31 decembrie 2010 salariul si sporurile permanente erau evidentiate in carnetul de munca, dupa abrogarea Decretului nr.92/1976 privind carnetul de munca, aceste elemente au fost preluate de registrul general de evidenta a salariatilor, stabilit cu scorpul de a inlocui carnetele de munca.

Intrucat atat Legea nr.40/2011 cat si H.G. nr.500/2011 nu au detaliat care sporuri salariale se completeaza in registrul general de evidenta a salariatilor, in practica s-a pus aceasta intrebare care a dus la o serie de discutii in contradictoriu. Rezolvarea  a fost data de H.G. nr.1105/2011 care a modificat art.3 alin.(2)  lit.g) din H.G. nr.500/2011 si anume, a stabilit ca in registru se completeaza salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca.

Astfel, sporurile salariale care se introduc in registrul general de evidenta a salariatilor sunt sporurile cu caracter permanent acordate de catre angajator conform contractului individual de munca. Acestea pot fi inregistrare si transmise in registru atat sub forma de procent, cat si valoric, asa cum sunt trecute in contractul individual de munca[3].

Salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca se inregistreaza in registru, la angajarea fiecarui salariat, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza. Iar orice modificare a salariului de baza sau a sporurilor se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art.17 alin.(5) din Codul muncii. Exceptii fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat la cunostinta de continutul acestora.

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
Elena Savciuc este autoarea lucrarilor:
* 20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
* Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
* Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare


[1] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.372 din 27.05.2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
[2] Razvan Gabriel Cristescu, Cristina Cristescu, Codul muncii modificat si republicat 2011. Analize si solutii, Hamagiu, 2011, p.97.
[3] H.G. nr.1105/2011 pentru modificarea H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.798 din 10.11.2011.

(Visited 824 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.